DNA

Bugün bizi biz yapan çevremiz mi yoksa DNAlarımız mı sorusuna öznel bir şekilde cevap vereceğim.
DNA
Genetik bilgiyi taşıyan oluşum bir fosfat grubu, bir deoksiriboz şeker ve de bir nükleotid bir araya gelir, bu gruplar fosfatların arasındaki fosfat ister bağlar yardımıyla birbirlerine zincir gibi eklenir ve bu zincirin bir eşi de birbirine uyumlu nükleotid bazların birleşmesiyle diğeriyle kıvrılarak DNA’ya seklini veren double-helixi oluşturur.
DNA ya tüm yaşam formlarındaki çeşitliliği ortaya koyma gücünü veren ise adenine, guanine, cytosine ve thymine adli 4 nükleotidin random sıralanışıdır.
Bence bu DNA ile ilgilidir.Çünkü DNA kişilik özelliklerini belirler,  onun yanında diğer fiziki özellikleri de belirler.

(Visited 22 times, 1 visits today)