Doğayı Yeniden Kazanmak

İnsanlar, yaşadıkları çevreye ve doğaya en çok zarar veren varlıklardır. İnsanın çevreye ve doğaya verdiği zararlar sayılamayacak kadar fazladır. Acı gerçektir ki insanoğlu faydalandığı doğaya zarar vermekten asla vazgeçmiyor. Doğa insan olmadan da yaşar ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.

Gün geçtikçe çevre kirlikleri daha da artıyor. Özellikle 19. yüzyıldan sanayi devrimleri ile başlayan çevre kirliklerinin artış göstermesinde fabrikalar, otomobiller ve sanayi alanları neden oluyor. Üstelik orman alanlarının yangınlar yüzünden yok olması da bu durumu çok etkiliyor.

Her bireyin insansal faaliyetleri sonucu doğada meydana getirdiği karbondioksit miktarı olan karbon ayak izi çok fazla büyümeye başladı. Kişinin karbon ayak izi doğrudan yaşadığı çevreye geri dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor. Özellikle fosil yakıtların kullanımında meydana gelen artış ve hızlı nüfus artışına bağlı olan karbon ayak izinin büyümesi küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi büyük sorunların oluşmasına sebep olup doğal yaşamı mahveder. Market alışverişlerinde kullanılan poşetler veya dışarı çıkarken sıkılan parfüm ve deodorantlara benzeyen şeyler karbon ayak izi miktarını belirliyor.

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikle kullanılan yakıt ve enerji miktarındaki artışa bağlı olarak sürekli artan karbondioksit ve sera gazları oranı, atmosferi tehdit ediyor. Bu sebeplerden ötürü küresel ısınma ve iklim değişikliği meydana geliyor. Küresel ısınma, buzulların erimesine sebep olur ve su seviyesinin yükselmesine yol açar. Aynı zamanda kutup bölgelerinde yaşayan birçok canlı türünün nesli tükenir. Yaşanan iklim değişikliğiyle tüm dünyada birçok felaket maalesef önlenemez hale gelecek. İşte bu gibi büyük felaketleri engelleyebilmek için insanların karbon ayak izlerini en az düzeye indirmelerini sağlayan belli faaliyetler yapmaları gerek.

İlk yapılması gereken şey, aslında insanların doğadan aldıklarını ona geri vermeleridir. Yani ekilen her çiçek veya ağaç karbon ayak izini küçültmede rol oynar. Çünkü dikilen ağaçlar sera gazları ile mücadele edip karbondioksit miktarını azaltır hem de karbondioksiti oksijene çevirir. Aynı zamanda ağaçlar, erozyon gibi doğa felaketlerinin de önüne geçer.

İkinci yapılması gereken, insanların ulaşım tercihlerini yenilemesidir. Çünkü karbon salınımına neden olan fosil yakıt tüketimi karbon ayak izini daha da büyütür. Bu yüzden araba kullanmak yerine doğaya verilen zararı azaltmak adına yürünebilir, bisiklet kullanılabilir ya da bunlar mümkün değilse en azından toplu taşıma araçları tercih edilebilir. Bu tercihler karbon ayak izi miktarını büyük oranda düşürecektir.

Üçüncü yapılması gereken şey, geri dönüşüme dikkat edilmesidir. Kağıt, cam, ambalaj, şişe gibi atıkları ayırarak doğaya sürdürülebilir enerji sağlanır. Dördüncü yapılması gereken, insanların eşyalarını mümkün olduğunca kullanması ve gerekli olduğu zaman satın alarak onlara tüketim alışkanlığı kazandırmaktır. Çevre temizliğine dikkat edilmelidir. Sokaklar, caddeler, ortak yaşam alanları temiz kullanılmalıdır. İnsanları karbon ayak izi nedir, nasıl azaltılır konularında bilinçlendirmek bir başka yapılması geren şeydir.

Son olarak ortaklaşa çalışmalar yapılarak doğanın yeniden kazanılması ve daha iyi bir gelecek için çalışmalar yürütülmesi karbon ayak izini azaltır.

(Visited 38 times, 1 visits today)