Doğru Anahtar

Başarı genel olarak emek gösterenlerin elde edebileceği bir şeydir. Ancak “başarı konusu insanları mutlu veya mutsuz edebilir mi?” sorusuna verilebilecek çok fazla cevap yok ama bu konu bir tartışma konusuna dönüşebilecek kadar büyüyebilir. Cinsiyetlere göre başarı verilerinin kamuoyuna yayılması herkes için iyi veya kötü değildir. İnsanlar kendi başarılarını, başkaları takdir edince genelde hoşlarına gider. Ama başarısızlıklarını insanların görmesi hoşlarına gitmez.

Bu konu da farklı bir tartışma konusu aslında. Yani eğer bir cinsiyetin başarı oranları öbürüne göre daha fazla ise bu sadece başarılı olanlar için iyi bir şeydir. İnsanlar başarısız olmak istemez ama başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıkları da herkesin yapabileceği bir şey değildir. İnsan, elinden geleni yapıp başarılı olursa bu başarıyı herkesin görmesini ister. Cinsiyetler arasındaki farklar da bunu etkileyebilir. Farklı cinsiyetlerin kafa yapıları birbirinden farklı olduğu için sergileyecekleri davranışlar da farklıdır. Aynı cinsiyetlerin kafa yapıları da benzer olduğu için sergileyecekleri davranışları da benzerdir. Yani genel olarak bir cinsiyetin yarısı başarılı yarısı başarısız gibi bir duruma çok sık rastlanmaya bilir. Aynı cinsiyetler birbirleriyle daha iyi anlaşırlar bu yüzden de başarı oranları birbirlerinden çok farklı olmaz. İstisnalar her zaman olur ama aynı cinsiyetten olanların davranışları birbirinden çok faklı değilidir genelde. Ama bir cinsiyetin başarısını kamuoyuna yaymak öbür cinsiyetin daha başarısız olduğu gerçeğini ortaya çıkaracağı için o cinsiyetin hem moralini hem de inancını mahvedebilir. Ayrıca toplumların bazı kesimleri tarafından alay konusu olabileceği gibi, bazı kişilerin dışlanmasına bile sebep olabilir. Yani bir cinsiyetin daha başarılı olmasını kamuoyuna yaymak bence doğru bir şey değildir. Hatta çok uzun bir süre sonra belki başarılı cinsiyet genel hayatta başarısız olanı dışlayıp sanki onlardan değilmiş gibi davranabilir. Ancak bu düşünce, gerçekleşmesi zor bir şey çünkü sonuçta hepimiz insanız ve insanlar başarılarına göre yargılanmamalıdır. Başarı verilerinin gizli kalmasının herkes için iyi bir şey olacağını düşünüyorum.

Başarı ve başarısızlık kavramları herkese göre eşittir. Sonuçta, her insanın bir düşüncesi ve kullanabileceği bir aklı vardır. Aklımızı kullanıp zihnimizi yapmamız gereken şeye odaklarsak hepimiz başarılı olabiliriz. Cinsiyetlerin başarı durumları toplumun farklı kesimlerine göre farklılık gösterebilir. Fakat yine genel olsa bile bu verileri kamuoyuna yaymak insanları üzebilir ama aynı zamanda da isteklendirebilir.

Yine de insanların bir şeyi başarma için olan isteklerini ellerinden almak, onlara başarının kapıları kilitler. Başarının sırrı sadece doğru anahtarın açtığı kapıda gizlidir.

(Visited 79 times, 1 visits today)