Doğru Bir Amaç Uğruna Deney Yapmak

Ülkeler ve insanlar kendi menfaatleri üzerine deneyler yapmış ve bu deneyler doğrultusunda insanlık için yeni yollar çizmişlerdir. Deneylerin yapımı kimi zaman ahlaki değerler ve kanunlar doğrultusunda olmuş kimi zamanda insanları bu deneyler üzerinde kendi istekleri dışında kullanmışlardır. İnsanlar ve diğer canlılar üzerinde yapılan bu deneyler günümüzde birçok alanda bizlerin işlerimizi kolaylaştırmakta ve günlük yaşantımızda birçok yerinde kullanmaktayız. Kozmetik ürünlerinin birçoğu insanlar üzerinde denenmeden hayvanlar üzerinde denenmekte. Parfüm ve deodorant gibi gaz sallan kozmetik ürünlerin hayvanlar zararı olduğu gibi doğaya da çok büyük zararları var.Savaş durumlarında birçok insanda deney fareleri gibi kullanıldı örneğin: Gaz maskelerinin yapımında insan kobaylar kullanıldı. Denkler bir tür gazla dolu odaya bırakıldı ve sonuçlar gözlenmeye başlandı. insanlar üzerinde yapılan bazı deneylerde psikoloji adına yapılmıştır. Örneğin: LSD (Lizerjik Asit Dietilamidi) deneyi insanlar bir çeşit radyoaktif maddelerin verildiği bu deney de amaç şizofreni ve belirli ruhsal bozuklukların tedavisiydi. Bu deney sayesinde bilim adamları ruhsal bozukluklar hakkında bir çok yararlı bulgu elde etmişlerdi. Fakat LSD’nin uyuşturucu etkisi gösterdiğinden kullanımı doktorlar tarafından kısıtlanmıştır. 

Tıp alnında yapılan çalışmaların çoğu genel olar insanlar için yararlı olsa da bu yarar insan tarafından zarara çevrilebiliniyor. Fakat bu çeşit deneyler insanlık için devam etmesi gerekse de deney yapılırken ahlaki değerleri kanunlar ve deney yapılan kişi deneyi yapmaya zorlamadan deneyin tam amacı açıklanarak yapılması daha uygundur. savaş durumunda ise insan sağlığını bozacak ve şiddette meğillendirecek şeylere başvurulmamalıdır. Kozmetik gibi insanlar için zorunlu olmaya şeyler için hayvanlar öldürülüp deneyler yapılmamalıdır.Sonuç olarak deneylerin yapım amacı ülke bazında ve kişi bazında olmaksızın bütün insanlar için yaralı ise kanunlar uyarak yapılmalı fakat gereksiz ve kullanımı zorunlu olamayan şeyler için yapılıyorsa olabildiğince bu deneylerin sayısı azaltılmalıdır.

(Visited 435 times, 1 visits today)