Doğru Yol

Türk Dil Kurumu Küreselleşmeyi “Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek.” olarak tanımlıyor. Bir takım çevrelerse bu tanımın aksine, küreselleşme “Toplumların kendi farklılıklarını ifade etme sürecidir” olarak tanımlıyor. Kolayca anlaşılacağı üzere bu tanımlar oldukça zıt ve tamamıyla başka görüşleri savunuyor. TDK’nin yaptığı tanım, kısaca “İnsanların birbirine benzemesi.” anlamına sahip.

—————————————————————————————————————————————————-

Dünya üzerinde farklı birçok millet vardır. Her milletinse kendine özgü bir dili ve kültürü vardır. Bu sebeple farklı milletlere mensup bu insanları bir çatı altında; ayrımcılık, küçümseme ya da garipseme duygularından tamamen arındırılmış bir şekilde TDK’nin tanımına uygun olacak şekilde toplamak, bu insanların birbirinden farklı olan kültürlerinin, bu kültürleri oluşturan ahlak değerlerini ve duyguları törpülemeyi gerektirmektedir. Bana göre bu akım dünyadaki güzelliklerin kaynağı olan farklılığın öldürülmesi ve tek bir insan modeli, tek bir kültür ve tek bir dilin varlığı ile sonuçlanabilecek ve bütün büyüyü bozma potansiyeline sahip bir akımdır.

—————————————————————————————————————————————————-

Eğer küreselleşme günümüzde çoğunlukla anlaşıldığının, TDK’nin tanımının aksine “Toplumların kendi farklılıklarını ifade etme süreci.” ise, şiddetle gerçekleşmesini tavsiye etmekteyim çünkü bu tanıma göre yek bir kafa yapısına sahip olunmasının aksine; insanların, farklı kafa yapılarındaki farklı milletlere hoşgörü göstermek öretilecek. Bu tanıma uygun olan akım ise temelinde farklılıkların yattığı güzellik kavramının pekişmesini ve bu farklılıkların yan etkisi olan; hor görme, tahammülsüzlük, ırkçılık ve benzeri kavramları yok etmeyi sağlayacak.

—————————————————————————————————————————————————–

Sonuç olarak bu iki küreselleşme tanımı da insanları birbirine yaklaştırıp, ayrımcı duyguları yok edebilir. Ancak bunlardan biri bu faydalı eylemi, hoşgörü ile bu nefret duygularını yok ederek sağlarken, öbürü bu duyguların amaçlarını gerçekleştirerek sağlıyor.

—————————————————————————————————————————————————–

Eğer küreselleşmenin gerçek tanımı “Toplumların kendi farklılıklarını ifade etme süreci.” ise hepimizin derhal küreselleşmesi ve bu akımın öncüleri olmamız ve mensubu olduğumuz milletin özelliklerini dünyaya anlatmamız gerekiyor. Eğer küreselleşme, “İnsanların birbirine benzeme süreci.” ise hepimizin bu kimlik kaybına neden olan akımın başını ezmek için çalışması ve bu akımın en kısa sürede amacına ulaşamadan yok edilmesi için büyük bir gayretle bu hastalıklı akıma karşı koymamız gerekiyor.

 

 

(Visited 262 times, 1 visits today)