Dönüştürülmüş Fırsat

Küresel ısınma karbondioksit gibi ısıyı kendine çekip, tutan gazların atmosferde miktarlarının çoğalmasıyla ve atmosfere salınan sera gazlarının sebep olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada gibi tüm bölümlerinde gözlenilen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır. Son yıllarda da tüm Dünyada hızla artmaya başlamıştır bu artış soluduğumuz havadan yediğimiz yemeğe kadar bizi olumsuz etkilemektedir. 

 

  Bunun yanında bir nevi küresel ısınmanın nedenlerinden biri olan çevre sorunları, hava kirliliği, denizlere atılan atıklar, geri dönüştürülmek yerine doğaya atılan çöp yığınları da her türlü insan sağlığına tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu gibi sorunların daha fazla göz ardı edilmemesi için dünya çapında pek çok faaliyetler başlatılmış ve şu ana kadar çoktan kontrolden çıkmış olan çevre sorunlarının en azından sonuçlarını azaltmak adına çalışmalar yürütmek için anlaşmalar yapılmıştır.

 

   Bazı giyim firmaları geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış ürünler üretip piyasaya  sürmeye başladı. Çevre kirliliğini az da olsa azaltmaya yönelik bu çalışmanın avantajlarının yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Avantajları olarak adlandırabileceğimiz grupta çevre dostu olması, ürünlerin daha fazla kullanılabilmesini sağlaması, su ve boya gibi ürünlerin tasarruflu kullanılması yer alır.

 

     Her şey gibi dezavantajları da bulunan bu çalışmaların olumsuz bazı yanları da dönüştürülmüş ipek üretiminin  normal ipek üretiminden daha zor ve çok aşamalı olmasıdır. Re- Cycle pamuk adı verilen dönüştürülmüş ipek yapmanın çok fazla aşaması vardır. Renklere ayırma da uğraştıran işlemlerden biridir. Aynı zamanda yapılan bu ipek elyaf kumaşa dönüşürken her zaman istenilen homojenliğe ulaşamamaktadır.

 

   Tüm bu olumsuz ve olumlu yönleri karşılaştırıldığında geri dönüştürülmüş ürünlerin aslında çevremiz için gerçekten iyi olabileceğini anlıyoruz. Bazı dezavantajları olsa da teknoloji günümüzde hızlı bir şekilde gelişmekte bu da bizim bu zorlukları zamanla azaltabileceğimiz anlamına gelmektedir. Dönüştürülmüş ürünler aynı zamanda bizim gelecekte daha iyi bir çevreye sahip olmamız için bir fırsattır. Eğer bu fırsatı değerlendirip bu gibi projeleri üstüne bir şeyler katarak, gittikçe geliştirerek başarıyla sürdürürsek daha sonraki zamanlarda küresel ısınma ve çevre sorunlarıyla mücadele edebilmek için bir şansımız olur.

 

   Tabii ki bu denli artmış problemleri, birikmiş çöplerin oluşturduğu kirliliği tek bir projeyle durdurmak pek mümkün değildir. Böyle çalışmaların yanı sıra artık küresel ısınmaya sebep olan çevre kirliliklerini azaltmak bizim elimizde. Sadece giysi alanında değil diğer alanlarda da geri dönüşümü hayatımızın tam bir parçası haline getirebiliriz ya da en basit örnek olarak plastik kullanımını hayatımızdan çıkarıp onun yerini alabilecek cam, kağıt ya da metal ürünler kullanabiliriz. Bunlar küçük şeyler gibi gözükse de herkes bu konuda duyarlı olmaya başlarsa Dünya üzerinde çok iyi sonuçlar verebilir.

 

  Sonuç olarak çevre için yaptığımız küçük çalışmalar iyisiyle kötüsüyle de olsa ilerde daha kötü sonuçlara katlanmamızı önlemek için bir fırsat yaratır. Dezavantajları elimizden geldiğince yok etmeye çalışıp dönüştürülebilir giysilerle başlayıp daha sonra geri dönüşümü ve olabildiğince az atığı destekleyen  projeleri arttırmalıyız.

(Visited 13 times, 1 visits today)