Dünya Değişiyor !!!

Dünya Değişiyor!!!
Benim yaşamak istediğim dünya da çalışmak ve para kazanmak herkes için aynı şartlarda olsaydı, zenginler, fakirlere hava atmazdı. Herkes eşit koşullarda yaşasaydı hayat çok adaletli olurdu. Hiç bir insanın diğerinden farkı olmazdı. Bunun gerçekleşeceğini dilediğim öykümüze başlayalım.

Benim Dünyayı kurtaracağına inandığım karakter BATGIRL nedenini açıklıyorum: Nedeni Batgirl’ ün  teknolojinin ve paranın iyi kullanıldığı bir şehirde yaşaması. Batgirl dünyanın en zengin insanlarını, yaşadığı şehre görüşmeye davet eder. Amacı paralarını fakirlerle paylaşmaları için onları ikna etmektir.İlk önce bir tanesi kabul etmez ama öbürleri kabul eder. Kabul etmeyen de onaylar. Zenginler hemen bankaya giderler, oradan para alırlar ve BATGIRL ‘e teslim ederler. Böylece Batgirl parayı bütün ihtiyacı olanlara adil bir şekilde
dağıtır ve herkesin eşit şartlarda yaşadığı bir dünya yaratmış olur.

(Visited 61 times, 1 visits today)