DÜNYA İNSANI OLMAK

Zaman ilerledikçe, teknoloji geliştikçe ülkeler arasındaki sınırlar da ortadan kalkmakta. Böylece insanlar farklı kültürlerle, farklı yaşamlarla devamlı iletişim halinde olabilmekte. Buna bağlı olarak da yeni bir kavramla karşı karşıya kalmaktayız. ”Dünya insanı”.

Dünya insanı olmak sadece dil bilmek değildir. Dünyaya uyum sağlayabilmek için gerekli olan tüm donanıma sahip olmak, tüm kültürleri, düşünceleri anlamaya çalışmak, herkesi kucaklayabilmektir. Doğru akademik eğitimlerle, yeterli sosyal donanımlarla dünya insanı olmamızı sağlayacak yaşam becerilerini elde edebiliriz. Böylece ön yargılardan uzak, olumlu, herkesi kucaklayabilen ve gittiği her yerde toplum düzenine uyabilen insanlar olabiliriz. Bunu sağlayabilme görevi en fazla okullara düşüyor. Okullarda doğru eğitimle, öz güvenli, bilinçli ve donanımlı bireyler yetişirse, daha çok dünyayı anlayan insanlara, dünya insanlarına sahip oluruz. Kendi milli değerlerimizi kaybetmeden dünya insanı olmayı başarırsak da var olan tüm sorunlarımızı çözebilir, daha iyi bir yaşama kavuşabiliriz.

(Visited 201 times, 1 visits today)