DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

İlkokulda  Sabiha Gökçen’in hayatını  araştırma ödevi verilmişti. Başarılı Türk kadınların hikayelerini  araştırıyorduk. Sabiha Gökçen’in başarı öyküsü beni çok etkilemişti. Cumhuriyet’in yeni kurulduğu dönemde ilk kadın savaş  pilotu olması inanılmaz gelmişti. Hem Türkiye’de hem dünyadaki ilk kadın savaş pilotuydu.

Sabiha Gökçen daha on iki yaşındayken Atatürk’e ulaşmayı başarmış ve okumak istediğini söylemiş. Bu özgüveni ve cesareti o yaşta gösterebilmiş. Atatürk kendisinden okumak için yardım istemesinden çok etkilenmiş ve onu manevi kızı olarak  Ankara’ya  yanında götürmüş. Sabiha Gökçen’in hayatı böylece Atatürk sayesinde değişmişti.

Atatürk, Sabiha Gökçen’in cesaretini fark ettiği için onun hakkında projeler düşünmüş ve gerçekleşmesini sağlamıştı. Kendisine şöyle söylemiş: “Beni çok mutlu ettin… Şimdi artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim… Belki de dünyada ilk askerî kadın pilot olacaksın… Bir Türk kızının dünyadaki ilk askerî kadın pilot olması ne iftihar edici bir olaydır, tahmin edersin değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni Eskişehir’deki Tayyare Mektebi’ne göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin.”

O yıllarda kızlar askeri okullara alınmıyordu, ama Sabiha Gökçen 11 ay özel eğitim alarak askeri kadın pilot olmayı başarmıştı. Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirmiş ve 32 farklı askerî operasyona katılmış.

Kadınlar her meslekte her alanda başarılı olabilirler. Atatürk yıllar öncesinde bunu görmüş ve desteklemiştir. Kadınlar her alanda özgür, erkeklerle eşit haklara sahip olmalıdırlar.

(Visited 3 times, 1 visits today)