Dünya Ölüyor

Farklı gezegenlere yeni yerler inşa edip insanlığın geleceğini kurtarmak bence mantıklı bir fikir çünkü şu anda yaşadığımız gezegen yok oluşun eşiğinde ve bunu düzeltmek imkansız hale geldi. Bunun sebebi de Dünya üzerindeki nüfusun katlanarak artması ve bununla beraber küresel ısınma, doğanın kirliliği, ozon tabakasının delinmesi de katlanarak artı. Dünya’nın da bir zaman gelip doğal kaynaklarının biteceğini biliyoruz ve nüfusun katlanarak artması da bu süreyi katlanarak azaltıyor ve Dünya yok olduğunda insanlık da yok olacak bu yüzden başka gezegenler aramak daha mantıklı bir fikir. Gideceğimiz gezegenleri Dünya’ya benzetilmesi ve yaşam koşularının kolaylaştırılmasına kafa yormak ve bunun üstüne çalışmalar deneyler yapılması gerekir.

(Visited 4 times, 1 visits today)