DÜNYADA PARA BİRİMİ ORTAK KULLANILMALI MI?

Öncelikle benim konuda ki fikrim olumsuz. Çünkü ortak bir para birimi olursa her paranın farklı değerleri kalmaz. Eğer farklı bir açıdan bakacak olursak her insan aynı değerdeki parayı alacak olduğu için şu anki ile bir şey değişmezdi. Çünkü 50.000 TL alan bir insan aynı parayı insanlarınki ile aynı değer deki bir para ile alacak yani eskisinden bir farkı bile olmayacak. Aslında bu insanlara göre değişir. Yani kimisi ister kimisi ise istemez. Başka bir açıdan bakarsak enflasyon diye bir şey ortadan kalkar insanlar enflasyon ile mücadele etmez.Yani her ülke kendi para birimi ile kafasına göre oynama yapamaz değerini alçaltıp yükseltemez.Eğer yükseltmek istiyorsa seçim yada referandum yapmalı dünyaya karşı. Birçok kötü neden ortadan kalkar, fakat birkaç iyi neden de kalkar. Bana göre olmamalı.

(Visited 109 times, 1 visits today)