Dünyadaki Nüfus Artışı

Güneş sisteminde insanin yaşaması için şu ana kadar keşfedilen en uygun gezegen olan Dünyada yaşayan bizler, bu büyük gezegeni tam olarak 7,8 milyar insanla paylaşıyoruz. Tarihten büyüyen ve içinde bulunduğumuz bir gezegen olduğu için gelecekteki durumumuz hakkında çok miktarda veri içeriyor.

Alman Dünya Nüfus Vakfı, dünya nüfusunun 2020’de 82,3 milyon arttığını, şu anda 7 milyar 837 milyon olduğunu duyurdu. Dünyadaki insan sayısı saniyede 2,6 kişi artıyor. Bu hesaplama ile 2023 yılında 8 milyarı aşması bekleniyor.

Nüfus oranı, gelişmemiş ülkelerde ortalama yüzde 2-3 gibi yüksek oranlara ulaşmakta. Ancak gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 0,5-1.

Türkiye’nin nüfusundan bahsetmek gerekir ise  2020 tüik verilerine göre bir önceki yıla oranla 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997’e yükselen nüfustur. En fazla nüfusa sahip 5 şehirimiz ise sırasıyla:
1. İstanbul: 15 milyon 519 bin 267
2. Ankara: 5 milyon 639 bin 76
3. İzmir: 4 milyon 367 bin 251
4. Bursa: 3 milyon 56 bin 120
5. Antalya: 2 milyon 511 bin 700

Dünya’nın diğer bölgelerinden bahsetmek gerekirse Afrika, bu yüzyılın geri kalanında güçlü bir nüfus artışına sahip olması öngörülen tek dünya bölgesi. 2020 ile 2100 yılları arasında Afrika nüfusunun 1,3 milyardan 4,3 milyara çıkması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada  Avustralya ve Yeni Zelanda’yı içeren bölgelerin nüfusunun da büyümesi bekleniyor ancak Afrika’dan daha yavaş oranlarda.                                                                            Avrupa ve Latin Amerika’nın her ikisinin de 2100 yılına kadar azalan nüfusa sahip olması bekleniyor. Avrupa nüfusunun 2021’de 748 milyonda zirve yapması, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin ise 2037’de Avrupa’yı geçmesi ve 2058’de 768 milyona ulaşması bekleniyor.
Asya nüfusunun 2020’de 4,6 milyardan 2055’te 5,3 milyara çıkması ve ardından azalmaya başlaması bekleniyor. Çin’in nüfusunun 2031’de zirve yapması beklenirken, Japonya ve Güney Kore’nin nüfuslarının 2020’den sonra azalması bekleniyor. Hindistan’ın nüfusunun 1,7 milyara ulaşacağı 2059’a kadar artması bekleniyor. Bu arada, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi olan Endonezya’nın 2067’de en yüksek nüfusuna ulaşması bekleniyor.                                                                 Japonya’da nüfus artışı çok az ve 2020’de dünyadaki herhangi bir ülkenin en yüksek ortanca yaşına sahip ülke yani 48 yaş. Japonya’nın ortalama yaşının 2065’te 55’te zirveye ulaşıncaya kadar yükselmeye devam etmesi bekleniyor. 

Bir ülkedeki nüfus artışı iki farklı şekilde ele alınabilir. Birincisi olumlu yönler, ikincisi olumsuz yönlerdir. Normal şartlar altında bakıldığında. Bir ülkenin nüfus artışının aslında ekonomik açıdan olumlu olduğu görülmektedir.

Nüfus artışının olumlu yönleri nelerdir? Üretim artar, daha fazla vergi toplanır, üretim maliyeti düşmeye başlar, askeri savunma alanında kısa sürede güçlü ordular kurulabilir, ülke nüfusu dinamik bir yapıya kavuşur. Ancak sadece olumlu yönleri olduğu söylenemez.

Nüfus artışının olumsuz yönleri nelerdir? Kişi başına düşen gelirde azalma meydana gelir, iş bulmayı zorlaştırır, tüketim artışını etkiler, eğitim ve sağlık hizmetlerinde gerileme olur, çevre kirliliği oluşmaya başlar.

Bence eksi yönleri artı yönlerinden fazla. Dünya eski bir gezegen ve sınırlı kaynaklara sahip. Hızlı nüfus artışı Dünya için en büyük tehlikelerden biri. Sonuç olarak, dünya nüfus artışının yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum.

(Visited 5 times, 1 visits today)