Dünyaları Tüketmek

Stephen Hawking, dünyaca olan ünlü bir fizikçi, astronom, evrenbilimci ve yazar. Hawking geçtiğimiz sene, Dünya’yı terketmemiz adına çağrıda bulundu.”İnsanlığın Dünya’yı terketmesi için 600 yılı kaldı.” derken Norveç’teki Starmus Festivali’nde uzaya gitmek için ülkeler arası yeni ittifaklar kurulacağını ve uzayda yaşam kurmak için bir yarış olacağını da öngördü. Stephen Hawking dünyayı nükleer savaşlar, küresel ısınma , genetik olarak tasarlanış virüsler, yüksek oranlı nüfus artışı ve dünyamıza karşı tehdit oluşturma niteliğine sahip astroidler gibi tehditlerden dolayı terk etmemiz gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden de bir an önce alternatif yaşam alanlarına ulaşmamız ve orada hayat kurmaya başlamamız gerektiğini düşünüyordu. Uzayda koloniler kurmadığımız takdirde insanoğlunun sonunun geleceğine inanmasına rağmen uzayda başka varlıkların bulunduğunu ve o varlıkların bizden çok daha üstün olabilme ihtimali olduğunu düşünerek bize birer bakteri gibi davranmaları olasılığının var olmasının onu endişelendirdiğini de dile getirmişti. Genel olarak birlik olup başka gezegenlerde hayat kurmak ne kadar insanoğlu için mantıklı olsa da, ben bunun gerçekleşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Elimizdeki dünyayı paylaşamadığımız, verimli kullanamadığımız ve böylesine güzel bir gezegeni bile çöplüğe döndürmeyi başardığımız için başka gezegenlere gidip o mekanları da bütün kaynaklarıyla birlikte sömürüp doğasına zarar vermek hakkımız kesinlikle değil. Ya elimizdeki dünyayı iyileştirmek için gerçekten çaba göstermeli ya da insanoğlunun artık neslinin tükenmesinin vakti geldiğini kabullenmeliyiz.

İnsanlığın böyle bir dünyayı haketmediğine ve başka yerleri de “işgal” etmemesi gerektiğine düşünüyorum. Belki de insanoğlu gelecekte olması mümkün olan birtakım olaydan kaçmak yerine kendini şimdiden geliştirmeye çalışarak bu olayları durdurabilecek duruma gelmeye çalışmalıdır. İnsanlarda bir şeyi sorgulama isteği doğuştan gelen bir özellik, açıkça söylemek gerekirse ben tanrı inancının da buradan çıktığını düşünüyorum. İnsan bir şeyi merak ettiğinde onu akıl sahibi olduğu için sorgular. Ancak bize bütün bu özelliklerini ortaya bizi yaratan bir gücün olduğuna inanarak aklımızın önüne duvar seriyoruz. İnsanların bunu yapmasının sebebi ise insan aklının ve mantığının blirli bir düzeye kadar yürütülebilmesidir. Dinlerin ortaya çıkış sebebinin de bunlar olduğuna inanıyorum. Din benim için insanları kötülükten uzak tutmak,belirli alışkanlıklar edindirmek ve gelişimini engellemek için ortaya çıkarılmış bir yalandır. Evren hakkında ne kadar az olsa da bilgimiz olduğuna inansak da ben evren hakkında bilgilerimizin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yeterli bilgiyi edinmek için de 600 yıldan çok daha fazla zamana ihtiyacımız olacaktır ki Stephen Hawking 600 yıl içinde dünyanın tükeneceğini söylüyor. Yani insanoğlu evreni tanımak gibi büyük bir bilgiye sahip olma onuruna erişemeden tükenecek. Gerçekten karışık bir durum. Özet geçmek için şöyle anlatayım: İnsanlar bencilliğinden dolayı , doğaya verdiği zararı farketmeden, kendi ırkının geleceğini düşünüyor.Ayrıca evreni tamamen bilmeden tükenmek kötü bir durum o yüzden insanoğlu kendi dünyasını yenilemeli ve hayatına orada devam etmeli diye düşünüyorum.

(Visited 103 times, 1 visits today)