Dünyanın Kaderi

İnternet çağında küreselleşme tüm hızıyla devam ediyor, dünyanın her yanından insanlar birbirleriyle konuşuyorlar internet yoluyla. Yabancı filmler ve diziler de pek çok ülkede oldukça ilgi görüyor. Kültürel etkileşim hakkında bazı insanların şüpheleri de mevcut. İnsanlar bazı yerel halkların  küreselleşme sonucunda kimliklerini kaybettiklerini düşünüyor. Küreselleşme ekonomik açıdan da dünyayı derinden etkiliyor. Çin ve Hindistan gibi ülkeler ucuz iş gücü için merkez oldular. Dünyadaki çoğu şirket fabrikalarını bu ülkelere taşıdılar, bu durum ülkelerin ekonomik açıdan büyümelerini sağladı. Bu durumda ortaya çıkan bir problem ise küçük işletmelerin büyük şirketlerle fiyat konusunda herhangi bir şekilde mücadele edememesi ve sonuç olarak iflas etmesi. Bu şirketler büyük kazançlar elde ederken insanların maaşları aynı oranda artmamıştır ve eşitsizlik de günümüzde hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Bütün bu olumsuzluklardan dolayı pek çok insan küreselleşmeye itiraz ediyor günümüzde

 

1980’lerde Berlin Duvarı’nın yıkılması ile Doğu Bloku dünyaya kapılarını açmıştır ve özellikle Çin ucuz işçiliğin merkezi olmuştur. Bu Çin’in gelişimini ciddi oranda hızlandırmıştır ve Çin’i dünyanın ikinci en büyük ekonomisi yapmıştır. Çin bu sayede halkının refahını da artırmıştır ve halkını çok büyük bir bölümünü yoksulluktan kurtarmıştır. Bu durumda küreselleşme Çin’i olumlu bir şekilde etkilese de bu şirketlerin bulunduğu ülkeler için aynı şey söylenemez. Bu şirketler fabrikalarını kendi ülkelerinden başka ülkelere taşıyınca ülkenin içinde işsizlik sorunu ortaya çıktı. Şirketler tedarik ücretlerini azaltarak kar payını artırırken, halk bu durumda hiç pay alamadı ve gelişmiş ülkelerde büyük bir eşitsizlik sorunu ortaya çıktı. 1980’lerin başından beri Amerika’da üst %10’luk kesimin toplam gelirdeki payı %35’ten, %50’ye çıktı günümüzde. Pek çok gelişmiş ülkede benzer bir trend görülebilir, pandeminin de etkisiyle bu oran artmıştır. Bu ülkelerde insanlar daha yüksek gelir vergilerini bu sorun için bir çözüm önerisi olarak sunmuştur.

 

Kültürel entegrasyon ise küreselleşmenin bir başka sonucu olarak görülüyor. Günümüzde internet ve sosyal medya aracılığıyla ülkelerin kültürleri yerine genel bir sosyal medya kültürü gençlere hakim oluyor. Eskiden ulusların ayrı ayrı kültürleri, yemekleri, dilleri ve gelenekleri vardı. Günümüzde pek çok restoran zincirinin dünyanın her yerinde açıldığını görüyoruz. Mcdonals, Burger King, Dominos, bu zincirlerin en popüler örnekleri. Dünya genelinde insanlar kimlik kaybı karşısında milletlerin kimliklerini koruması gerektiğini düşünüyor Bu konuda bir çözüm önerisi sunmak mümkün gözükmüyor çünkü her ülkeyi ilgilendiren bir konu. Bu şirketler kapatılsa dahi kültürel entegrasyonun devam etmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bir ülke yine de kimliğini korumak için bu şirketlerin ülkelerine girmesini yavaşlatmak için çeşitli vergiler ve yasaklar getirebilir.

 

Küreselleşme günümüzde çeşitli sorunlara yol açmıştır. Eşitsizlik konusu yıllardır konuşulan bir konu ve gelir vergisi getirmek bu konunun en popüler çözümüdür. Gelir vergisi getirerek en zengin kesimden, küreselleşmeden etkilenen yoksul kesime para aktarmak bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Kültür konusunda ise devletler bireysel olarak bu şirketlerin ülkelerine girmesini sınırlayabilir ve halkını kültürlerini korumaya teşvik edebilir. Küreselleşme bir sorun olduğu kadar pek çok insanın da refaha kavuşmasını sağlamıştır.

(Visited 3 times, 1 visits today)