Dünya’nın Sonu

Eğer Dünya’nın sonu gelirse ne olur?  Eğer böyle bir şey olursa bilin ki yaşama şansınız yok. Dünya’nın sonundan kastımız; bir felaket sonucu birçok şeyin yok olması.

Dünya’nın Sonunu Getirecek Bazı Faktörler:

1) III. Dünya Savaşı
2) Çok Fazla Zehirli Gaz İle Atmosferin Delinmesi
3) Salgın Bir Hastalık
4) Dünya’ya Meteor Çarpması
5) Güneş’in Patlaması

Bu faktörler ciddiye alınıp önlem alınması gerekilen faktörlerdir.

1) III. Dünya savaşı: Eğer böyle bir savaş yaşanırsa Dünya’da canlılar yok olabilir. Peki bu savaş nasıl olacak ve neden bu kadar etkili olacak? Çünkü bu savaşlarda kullanılabilinecek savaş aletleri çok güçlü olacak. Nükleer bombalar bu aletlere örnek verilebilir. Bu bombalardan bir iki tanesi büyük bir şehri alt üst edip o şehre ve o şehrin çevresine radyasyon yayabilir. Böyle savaşlardan uzak durmalıyız.

2) Atmosferin Delinmesi: Bu delinme aşırı zehirli gazdan kaynaklanır. Bu gazların kaynakları ise fabrika dumanı, egzoz gazı vb. gazlardan meydana gelir. Bu delinmenin sonuçları ise atmosferdeki oksijenin uzay boşluğuna yayılması ve güneş ışınlarının dünyaya doğrudan girmesine neden olur. Bu tehlikeden korunmak için güneş enerjisi kullanmak ve bu zehirli gazları arıtmak gerekir.

3) Salgın Bir Hastalık: Bu hastalık ilk başta bir bölgeden başlayarak tüm dünyaya yayılır ve insanlık yok olur.Bundan korunmak için alınacak pek önlem olmasa da temiz olmak önemlidir. Asıl tedbir; hastalığın daha başındayken tedbir alıp tedavi olmaktır.

4) Dünya’ya Meteor Çarpması: Bu teori uzun zamandır var. Dünya’ya meteor çarpmasından sonra canlıların yok olmasını öne sürer. Bu meteor çarpmasından korunmak için önceden sığınak yapmalıyız. Peki meteorun geldiğini nereden bileceğiz? Bu meteorları algılayan bir çok uydu bulunmakta.

5) Güneş’in Patlaması: Bu nasıl bir teori diyebilirsiniz ama çok mantıklı bir teori. Zaten şu anda bile Güneş’te bir sürü patlama gerçekleşiyor. Bu patlamalar Güneş’teki enerjinin ortaya çıkmasıyla oluşan patlamalardır. Bu teoriye Güneş’in sönmesi de dahildir. Daha doğrusu bu teori iki bölüme ayrılır. Diğeri ise Güneş’in enerjisinin tükenmesidir. Ama merak etmeyin güneş bir yıldızdır, yıldızlar mavi ise genç, turuncu ise yaşlıdır. Ancak şunu bilin ki Güneş’in sönmesi için milyarlarca yıl geçmelidir.

(Visited 102 times, 1 visits today)