Dünya’yı Kurtaracak Küçük Faktörler

 Dünya’nın bir gün yaşanamaz hale gelecek olması herkesin bildiği bir gerçek. Bu konu hakkında bilmediğimiz tek şey bunun tam olarak ne şekilde gerçekleşeceği ve ne zaman olacağı. Belki bir meteor, belki de küresel ısınma, belki de bir patlama, bilmiyoruz. Aslında üzerinde düşünülmesi ve kaygılanılması gereken şey, bu gerçekle yüzleşen insanlığın ne yapacağı, ne yapabileceği ya da bir şey yapıp yapamayacağıdır. Dünyanın yaşanamaz bir hale gelecek olmasının sebebi biz, insanların atmosfere yaydığımız fazla karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, Güneş’ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazla ısınmasına yol açtığımız düşünülmektedir. Buna küresel ısınma denir. Ve bunu düzeltebilecek olanlar da insanlardır. Günlük hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerle başlayarak daha yeşil bir dünyaya, daha sağlıklı bir hayata kavuşabiliriz.

  Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda da, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.

  Dünyamızı daha da yaşanabilir hale getirmek aslında sandığımız kadar zor değildir. Hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler dünyamızı daha yaşanabilir bir çevreye dönüştürür. Dünyamızda bir sürü küresel ısınmaya yol açan sorun var. Ve bunu nasıl düzeltebileceğimizi bilmemiz lazım. Hava kirliliği birçok hastalığa neden olarak canlıların en büyük tehdididir. Hava kirliliğini önlemek için toplu taşıma araçları bize yardımcı olabilir. Bu hem trafiği hem kirli havayı azaltır. Hem de zamandan kazanılır. Bir de havadan. Çevre kirliliği de hava kirliliği gibi canlılara büyük bir tehdittir. Çevre kirliliği birçok hayvanlarının neslinin tükenmesinin nedenidir. Bunun için Dünyamızı kirletmemeliyiz. Dünyamızı kirletmemek için ise ilk önce kendimizi sonra da başkalarını uyarmalıyız. Geri dönüşüm de Dünyamıza, doğamıza, canlılarımıza yardımcı olur. Bu şekilde doğaya daha az zarar veririz. Ağaç dikmek ise en önemli unsurlardandır. Bitkiler bizim yaşam kaynağımızdır. Bitkiler olmazsa fotosentez, fotosentez olmazsa oksijen, oksijen olmazsa da bizler olmayız. Oksijen bizim yaşamımız için en önemli kaynaklardan biridir. Bu konuda ağaçlar bize yardımcı oluyor. Plastik, pil kullanımını da azaltmalıyız. Plastikler de dünyamıza büyük bir tehdittir. Plastiklerin kullanımını azaltmamız, geri dönüştürmemiz lazım. Piller de aynı plastikler gibidir. Piller için ise şarj edilebilir piller kullanmamız lazım.

Aslına bakılırsa dünyamızı küresel ısınmadan korumak için yapabileceğimiz bir sürü seçenek var. Bu iklim değişikliğine karşı yapılabilecek unsurlar bize daha yeşil ve yaşanabilir bir Dünya verir. Bunun için bir şeyler yapmıyorsak ve  hayvanları, bitkileri ve sevdiklerimizi korumak istiyorsak bahsettiğim faktörleri hayata geçirmeye başlayabiliriz.

 

(Visited 67 times, 1 visits today)