Dünyayı Yönetebilecek Bir Konumda Olsaydım…

Dünyayı yönetebilecek bir konumda olsaydım, dünyanın bütün canlılar için daha yaşanılır bir durumda olması için gayret ederdim.

Öncelikle doğanın korunması için gereken önlemleri alırdım. Ağaçlar ve ormanlar dünyanın en değerli varlıklarıdır. Onlar bizim nefes almamızı sağlayan atmosferin koruyucularıdır. Ağaçların çok gerekli olmadıkça kesilmesine, zarar görmesine asla izin vermezdim. Yeşil alanların artırılması ve böylece dünyada doğal dengenin korunması için çalışırdım. Hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alırdım. Örneğin; sprey ve parfüm kullanımına sınır getirir ve dizel arabalar havayı çok daha fazla kirlettiği için kullanımını yasaklardım.

Ayrıca insanların eşit şartlarda yaşaması için uğraşırdım. Zengin-fakir diye bir şey olmaması için çaba harcardım. Bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelire sahip olması ve kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığı bir dünya kurmaya çalışırdım. Eşit çalışmaya eşit ücret verilmesini sağlardım. Böylece dünya daha mutlu insanların olduğu bir yer olurdu.

(Visited 62 times, 1 visits today)