DÜŞLER

Her insanın bu dünyada bir kez yaşam hakkı var ve her bireyin insana yaraşır şekilde yaşaması gerekir. Bunun gerçekleşmesini tüm kalbimle istiyorum.

Bir sabah uyansam ve tüm insanların barış içinde yaşadığı bir dünya görsem…

Hayal ettiğim dünyada;  İnsanlar mutlu ve eşit hakları sahip; hayvanlar mutlu ve huzurlu. Ülkem çok gelişmiş, insanlar kitap okumakta yarışıyor. Birbirlerine kitap öneriyorlar. Okudukları kitapları tartışıyorlar. Her mahallede kütüphane var. Her doğan çocuk için devlet kütüphane kartı çıkartıyor. Bebekler için kütüphanede kitapları sevdirecek oyun yerleri yapılmış.

Sokaklarda sahipsiz hayvanlar yok çünkü hayvanlar devletin koruması altında çiftliklerde mutlu bir hayat yaşıyorlar.

Bilime çok önem veriliyor ve bilimsel araştırmalar için sınırsız kaynak ayrılmış. Kaç yaşında olursan ol ve eğitim düzeyin ne olursa olsun bilime katkı vermek için insanlar çalışıyor. Ülkemde her çalışma bilimsel temellere dayanıyor. Bilim insanlarına gereken önem veriliyor. Bilim insanları da gerçekten bilimsel çalışmalar yaparak ülkemizin gelişmesini sağlıyorlar.  İnsanlık için yararlı buluşları ve gelişmeleri Türk Bilim İnsanları yapıyor.  

Ülkemin sanayisi çok gelişmiş. Her türlü sanayi insanlardan uzak ve tarıma elverişli olmadığı için tarım yapılamayan topraklarda sanayi sitelerinde yapılmakta.  Tüm fabrikalar çevreyi kirletmemek için gerekli olan en gelişmiş atık sistemini kurmuş ve işletmekte.

Geri dönüşüm tam olarak yapılmakta. Atıkların evlerden başlayarak ayrılmaya başlandığı ve tamamının geri dönüşümünün  (plastik, metal, biyolojik atık vb.)  yapıldığı modern geri dönüşüm tesisleri yapılmış.

Tarım da çok gelişmiş olsun. En gelişmiş tarım benim ülkemde olsun. Topraklarımız en iyi şekilde değerlendiriliyor. Her köyde Ziraat Mühendislerinden oluşmuş kurullar var. Bu kurullar bilimsel tarımı çiftçilere anlatıyor ve yol gösteriyorlar. Devlet tarımı tam olarak destekliyor. Üretim fazlası olan tarım ürünlerini ihraç ediyoruz. Çiftçilerimiz iyi kazandıkları için mutlular, şehirlerden köylere göç başlamış.

Ülkemde sanatın her dalı yapılıyor. Her birey sanatın en az bir dalıyla ilgileniyor. Sanat merkezleri dolup dolup boşalıyor. Gerçek sanatçılara hak ettikleri değer veriliyor. Sanatçılara saygı duyuluyor ve destekleniyor.

Üretim yapan insanlar için kaynak ayrılıyor ve üretim yapmaları desteklenerek teşvik ediliyor.

Spor destekleniyor. İnsanlar en az bir spor dalıyla ilgililer. Her mahallede farklı sporların yapılabileceği spor salonları mevcut.

Dünyada da tarım çok gelişmiş hiç bir insan aç değil, kimse açlıktan ölmüyor.  Dünya yemyeşil, hava tertemiz, denizler masmavi.  İnsanlar çevreyi kirletecek ya da bozacak hiç bir şey yapmıyorlar.  Çok katlı binalar yok.  

Tüm dünya çocukları eşit haklara sahipler. Gelecek kaygıları yok. Aileler mutlu, çocuklar mutlu. Mutlu çocuklardan mutlu bireyler, mutlu bireylerden sağlıklı toplumlar oluşmuş.

Bir sabah uyanıp, savaşların olmadığı ve tüm canlıların barış içinde yaşadığı bir dünya görmek istiyorum.

(Visited 194 times, 1 visits today)