Düşünce İçinde Kurgu

İnsan beyni her olayı depolamayaz.Fakat bizi etkileyen olayları depolar.Bizi etkileyen olaylar derken sadece günlük hayatta gördüğümüz ya da yaşadığımız olaylar düşünülmemeli .Bu bir film,tiyatro ve kitap olabilir.

Kitaptaki ya da filmdeki olayları sanki kendimiz yaşıyormuşuz gibi yorumlayabiliyoruz bazen.Peki, film veya kitaptaki olayları kendimiz yaşıyormuşçasına hayal ettiğimizde,hayatımızda küçük bile olsa  bir değişiklik gerçekleşebilir mi?

Evet gerçekleşebilir.Çünkü filmler olayları sorgulamamızı  sağlayabilir.Her insan filmleri ciddiye almaz ama filmler belki de o insanlara bir konu hakkında farkındalık kazandırabilir.Uzun lafın kısası,dikkatimizi vererek bir filmi izlediğimizde,filmdeki olaylar kafamızda yer eder.O olayları yaşadığımızda da  hafızamızda varolan bir sahne bile bizi  kötü bir durumdan kurtarabilir.

Çağımız görselliğin daha önemli olduğu bir çağdır.Bu nedenle gördüğümüz okuduğumuzdan daha çok etkilidir.Filmin kitlelere ulaşma etkisi kolay; etkili olması daha da kolaydır.Bundan dolayıdır ki bazı düşünceler, kitlelere  film aracılığıyla benimsetilebilir.Okuma yazma oranının düşük olduğu toplumlarda bile film sayesinde insanlar birçok düşünceyi benimsemiştir.Kitapla soyut olan kavram,film ile somut bir kavrama dönüşür.Kitapta hayal ederken filmde olayları birebir görürüz.

Filmler ile  kitapların arasında daha birçok fark vardır.Kitaplar konuyu daha ayrıntılı işler ve kitaplar konuyu bütünüyle işler.Ama filmlere geldiğimizde;filmler konuyu kitaplar kadar ayrıntılı işlemez ve kitaptan uyarlamaya çalışırken çoğu kısmı kesilebilir.

Kendimden  bir örnek vermem gerekirse; seyrettiğim bazı filmler motivasyonumu arttırmış,geleceğe yönelik karar vermemde etkili olmuştur.İzlediğim bir filmdeki karakterin mücadeleci ruhu,ne olursa olsun pes etmemesi beni çok etkilemiş ve film de beni karakterle bütünleştirmiştir Film mi,kitap mı hangisinin gerçekten daha etkili olduğu tartışılabilir ama ikisinin de ortak bir amacı vardır:İzleyene/okuyucuya yeni kapılar açmak.

İyi bir filmde:

Ana karakterler ve yan karakterleri izleyen kişinin aralarında bir bağlantı oluşabilir ve bu sayede onların düşündüğünü,hissetiklerini izleyici düşünür.Bu etki kişiye göre uzun sürer ya da kısa sürer.Yani karakter ve yan karakterlerin hikayesi,izleyen ile bağdaşıyorsa o film insanlar üzerinde derin bir etki bırakır.

Filmde kullanılan nesne ve ortamların kalitesi,izleyicilerin etkide kalmasıyla doğru orantılıdır.

İyi bir filmde yine oyuncuların kendi tanınmış karakterlerine de uyumlu olması çok önemlidir.Eğer bu iki şey birbirine uyumluysa film daha etkili ve gerçekçi olabilir.Kemal Sunal deyince hep aklımıza gelen onun komedi filmleridir.Onu bir aksiyon veya korku filmlerinde yakıştıramayız.

Sonu beklenmedik şekilde biten filmler izleyiciyi derinden etkileyebilir.

Filmin içindeki kullanılan müzikler konuyla bağlantılıysa,müzik filmi daha etkili kılar.

Filmler,insanların düşüncelerini büyük ölçüde etkiler. Nesneler,müzikler,oyuncular,karakter uyumları filmlerin geniş kitlelere ulaşmasında çok önemlidir. Bir sürü faktör vardır ama buradaki en önemli şey;Bu faktörlerin en iyi şekilde filmde kullanılmasıdır.İyi bir film bu demektir.

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)