Düşüncelerimin Fısıltısı Ol

Eski zamanlardan bu yana dünya üzerinde en çok tartışılan konu kadın ve erkek eşitliği.Herkesin kadın ve erkeğin eşitliği hakkında farklı görüşleri var.Peki bu yargıyı savunanlar çocuklarını, destekledikleri fikirler doğrultusunda yetiştirmeye özen gösteriyorlar mı?

Çocuk yetiştirirken ailelerin göz önünde bulundurması gereken birden fazla etken vardır. Bunları çocuklarına aktarırken en temel olanlardan başlarlar.Daha çok fiziksel kabiliyetlerini geliştirerek çocuklarını büyütürler.Yemek yemek,tuvalete gidebilmek veya yürüyebilmek gibi.Peki çocuklar bunu öğrenirken düşünme güçleri ne kadar gelişir?

Beyin belli bir yaşta bize verilmiş veya öğretilmiş düşünceleri hayatta uygulamaya koyar. Eğer aileler küçüklükten başlayarak çocuklarına bazı düşünceleri aşılayabilirse daha bilinçli ve dünyaya geniş perspektiften bakan bireyler yetişebilir.Örnek olarak kadın ve erkek eşitliğini elimize alalım.Aileler çocukları büyüdükçe çocuklarına bir şey öğretmek için iş bölümü yaparlar.Bir babanın erkek çocuğuna araba kullanmayı,tamir tadilat işlerini öğretirken;bir annenin kızına yemek yapmayı,temizlik yapmayı öğretmesi gibi.Çocuk sürekli bu manzaraya maruz kalırsa ileride bu görüş üzerinden  kendi çocuklarını yetiştirecek.Verdiğim örnekte iş bölümlerinin paylaşılması çocuğa kadın ve erkek eşitliğini göstermek için güzel bir örnek ama annenin sürekli yemek yapması babanın da sürekli araba kullanması çocuk için yanlış bir örnek oluyor.Anne bir hafta boyunca yemekleri hazırladıysa diğer hafta da baba hazırlamalı.Baba bir hafta araba kullanmayı çocuğuna öğretiyorsa anne de o hafta baba yemek yaparken çocuğa araba kullanmayı öğretmeli.Eğer aileler çocuklarına bu şekilde bir ortam yaratamazlarsa kadın ve erkek eşitliğini savunmaya da eleştirmeye de  hakları yoktur.

Çocuk dediğimiz varlıklar dünyaya geldiklerinde hiçbir şey bilmiyor olarak yaratılırlar.Çocuğa bilgi yüklendikçe bir bireye dönüşür.Çocuğun ileride olumlu ve olumsuz davranışlarının çoğu,anne ve babanın onu yetiştirme şekline bağlı olarak ortaya çıkar.Çocuk, anne ve babanın yarattığı sanat eseridir onu doğru bir şekilde şekillendirirlerse ortaya harika bir eser çıkar.Küçükken ,kadın ve erkek eşitliğini hem yaratılan ortamla gösterilip hem de düşüncelerle birlikte desteklenirse ileride kadın ve erkek eşitliğini savunan ve hayatında uygulamaya koymuş harika bir birey çıkar.

Şu an memnun olmadığımız veya çok memnun olduğumuz tüm görüşler,düşünceler ailelerimizin bize aşıladığı doğru veya yanlış fikirlerden dolayı doğmuştur.Geleceğin ayak sesleri ailelerin çocukların kulağına fısıldadığı sözlerin birleşiminden ortaya çıkar.Gelecek nesilleri bilinçli ve doğru yetiştirmek için küçüklükten itibaren kulaklarına fısıldamamız lazım.Eğer bunu kendi çocuğumuz üzerinde uygulamaya başlarsak ileride savunulan fikirleri değiştirebiliriz ve gelecek nesillere bilinçli insanlar yetiştirmiş oluruz .Dünya’yı değiştirmek istiyorsak ilk önce kendi çocuğumuzun düşüncelerinin fısıltısı olmalıyız…

(Visited 17 times, 1 visits today)