Düşüncelerimizi İfade Edebilme Özgürlüğümüz Elimizden Alınıyor

Toplumda baktığımızda birçok insanın farklı farklı düşünceleri var.  Sorsak hepimiz bu düşüncelerimizin arkasındayız ve sonuna kadar doğru olduğunu düşünüyoruz. Peki bu düşüncelerimizi açık açık söylemeye geldiğimizde niye birçoğu bunu yapamıyor?

Bir insanın kafasında geçenleri kontrol edebilme yetisi kimsede yoktur. O yüzden bence düşünme özgürlüğünün tek başına çok da bir anlamı yok. Düşünme özgürlüğü de düşüncelerimizi açık açık ifade edebilmekle gelir. Ne yazık ki bazı ülkelerde düşüncelerimizi beyan edebilme özgürlüğümüz yok. Mesela toplumda yaşayan herhangi bir insan siyasi bir konuyla ilgili bir sosyal medyada adı ve soyadıyla birlikte açıkça bir yazı paylaşsa o insanın tutuklanma payı çok yüksek. Halbuki gelişmiş bir toplum,devlet şunu bilir ki toplumdaki her bireyin kendine özgü düşünceleri ve tabuları olabilir ve bunu açıkça öne sürmek her insanın hakkıdır. Buna ek olarak zaten anayasamızda “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” 26. maddede dile getirilir ve şu biçimde anayasada yer almaktadır: Madde 26.– Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Tüm bunlara rağmen günümüzde hala insanlar düşüncelerini özgür bir şekilde dile getiremiyorlar.

İfade Özgürlüğü Nedir?- Özneler, Kapsam, İçerik, Araçlar - Sarkaç

Tüm bunlardan dolayı ben internet ortamında bireylerin kimliklerini gizleyerek herhangi bir konuda fikir beyan etme özgürlüğü belli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar bazen korkuyorlar fikirlerini açıkça ortaya sunmaktan ama aynı zamanda düşüncelerini de belli bir kesime duyurmak istiyorlar çünkü ifade edilmemiş bir düşünce zaten hiçbir şeyi değiştiremez ve düşünceler ancak ifade edildiğinde belirli bir anlam kazanır. Bunu da kendilerini güvende hissettirerek yapmak istiyorlar. Tam burada da anonim bir şekilde internette düşüncelerini paylaşmak onların işine geliyor.

Doğru düşünceler yayıldıkça çok daha gelişmiş ve ahlaki değerleri yüksek olan, farklı fikirlere açık ,farklı ırkta insanları hoşgörüyle karşılayan, çıkarlarını bir kenara bırakıp vicdanlarını dinleyen bir toplum oluruz ki bu da herkesin istediği bir şeydir. Fikirlerimizi özgürce yayabilmenin de önemi budur ve nesilden nesile herkesin fikrini cesur bir şekilde savunabilmesi ve herkesin içinde bunu öne sürebilmesi gerekir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu konu hakkında bir sözü vardır,der ki “Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak , seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyulur.”

 

(Visited 91 times, 1 visits today)