Eğer Ben Olsaydım

Önce silahları sustururdum hiçbir zaman masum ölmesin diye uğraşırıdım . Silahlara harcanan bütçenin eşit ve adil yaşayalım diye paylaştırır kimsenin kimseden üstün olmadığı çocukların açlıktan ölmediği bir dünya olması için çalışırdım .

Dünyayı daha yaşanabilir hale getirirdim . Bütün insanlığın faydasına olabilecek barış içinde yaşadığımız bir yer haline getirirdim . Eğitim , sağlık sektörlerine herkesi eşit ve adil sahip olabilmesini sağlardım . Afrika da ki çocukların temiz su ve gıdaya rahat ulaşabilmesi için çalışırıdım . Kullandığımız yakıtların yerine doğaya zarar vermeyen enerjiye yönelirdim . Dünyayı gezerken her insanın kolaylıkla bunu yapabilmesi için uğraşırıdım . Hiç kimsenin kimseden farklı olmadığını ve herkesin kardeş olduğunu ben , sen , o değil biz diyebilmek için çalışırdım . Denizlerin temiz orada yaşayan canlıların korunduğu  insanların artık hiçbir hayvanın katledilmediği dünya haline getirirdim .

Dil , din , ırk ayrımı olmadan yaşamayı insanların birbirine saygı duyabileceği bir dünya olsun diye uğraşırdım . Eğer ben yönetseydim çocukların kendi sevdiği ilgi duyduğu derslere yoğunlaşmasını bilgilerini o alanda yoğunlaştırıp herkesin sevdiği işi yapmasına en temelden başlardım . Korkmadan çocuklarını büyütebilen insanların birbirine güvendiği bir dünya haline getirirdim . Dünyayı koruyan çevreye zarar vermeden yaşaya bileceğimiz bir dünya olsun diye çalışırıdım . Herkesin birbirine sevgi ve saygıyla yaklaştığı bir dünya kimsenin kavga etmediği bir kimsenin birbirini üzmediği bir dünya olana kadar çalışırdım .

Ama ene çok savaşta silahtan arınırıdım dünyayı çıkarları için masum insanların hayata göz yummasına izin vermezdim. İnsanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterirdim betonlaşmadan yaşayabileceğimiz bir dünya dahay yeşil daha yaşanabilir bir dünya … Çok tüketmeden de yaşayabilmeyi sağlardım . Çöplerimizin doğaya zarar vermemesi için daha temiz bir havayı soluyabilmek için harcardım enerjimi önce . Dünyayı yönetseydim insanın insandan farklı olmadığı bu dünyada kaygısız da yaşayabileceğimizi öğretirdim . Dünyanın hepimize yetebileceğini gösterirdim. Haksız kaznaç elde etmeden paylaşarak yaşayabilmeyi sağlardım .

Bunları sağlarsam herkesin daha mutlu olduğunu görmek için bile dünyayı yönetirdim . Dünya çok büyük ve çok güzel hepimize yer var yeterki biz ona iyi bakalım bakalımki oda bize iyi baksın . Dünya sevgiyle yönetilmeli bence …

(Visited 1.271 times, 1 visits today)