Eğitim Krizi

Başarılı bir öğrenci olup maddi imkanı iyi ve yerinde olan çoğu kişi günümüzde kendi ülkemizde değil yurt dışında okuyup, orada çalışmayı ve kalmayı tercih ediyorlar. Sizce daha iyi bir eğitim ya da iş imkanı için başka ülkeye mi gitmeli yoksa tam tersi yaşadığımız ülkede kalıp ülkemiz için mi çalışmalıyız? İsteklerimiz için yurt dışına gitmek geleceğimiz için olumlu etkiler mi gerçekten?

Bir ülkenin eğitim seviyesi o ülkenin ne kadar gelişmişliğini gösteren etkenlerden biridir. Öğrencilerin üniversiteleri yurt dışında okumak istemelerinin sebebi ise kendi ülkesinin eğitim seviyesine karşın çok daha iyi olmasıdır. Eğitim seviyesi ne kadar iyi ise yurt dışından öğrenci alabilir ve bu da o ülke için bilimsel, teknolojik ve diğer alanlarda birçok gelişim sağlar, ekonomi seviyesi de bir o kadar iyi yerlere gelir ve  o ülke için avantaj olur.Bu da dünya çapında daha güçlü olmasını sağlar. Başarılı ve varlıklı öğrenciler her zaman okumak için yurt dışına giderse öğrencinin kendi ülkenin eğitim seviyesini olduğundan daha da düşürür, ülkenin gelişmesini çok yüksek oranda engeller, ekonomik alanda geriler, dışa bağımlılık daha çok artar ve bunun gibi birçok sebep söylenebilir.

Beyin göçü eğitim krizine neden olduğu söyleniyor. Bu görüşe kesinlikle katılıyorum. Fakat gidenlerin de kendi sebeplerini düşünürsek aslında gitme sebepleri çok mantıklı olduğunu düşünebiliriz. Bu sebeplerden bazıları:

  • Özgür araştırma ortamları kısıtlı ve yok denecek kadar az olması.
  • Sadece tek bir ülkeye değil tüm dünyaya ve insanlığa yapabileceği katkılar.
  • İş bulma kolaylaşması ve kazanılan para artması.
  • Yurt dışında eğitim almak bakış açısını değiştirerek yeni kültürleri öğrenmeyi sağlar.

ve bunlar gibi daha çok fazla sebep başarılı öğrencilerin yurt dışına gitme arzusu uyandırıyor.

Türkiye ise uzun yıllardır beyin göçü veriyor. Özellikle günümüz zamanında bu daha da arttı ve ciddi boyutlara geldi denilebilir. Uzmanların söylediklerine göre başta bu konu üzerine tedbir alınmaya başlansa da şu anda buna pek önlem alındığı söylenemez. Yine uzmanlara göre beyin göçünün artışı sonucu sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemizi ciddi bir oranda gerileterek büyük bir eğitim krizinin oluşabileceği düşünülüyor.

Beyin göçünün vermenin ülkeler için çok kötü olunduğunu biliyoruz. Fakat gidenlerin sebeplerini öğrendiğimiz zaman benim fikrime göre mantıklı ve doğru geliyor. Bunu durdurmamız için çalışmalar başlanmaz ise ülkemiz daha da kötü durumlara gelebilir. Ulaş Sunata’nın da dediği gibi “Beyin göçü kalifiye emek göçüdür, eğitimli göçüdür. Eğitimli kesim bir ülkenin söylemsel gücüyle demokrasi, insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi temel kavramların taşıyıcısıdır. Beyin göçü veriyor olmak, bir ülke için hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal kayıptır. Beyin göçü almak için tüm ülkelerin yarıştığı bir dünyadayız.”

 

(Visited 73 times, 1 visits today)