Eğitim Şart

Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere çocuklarını iyi yetiştirebilmeleri için zorunlu eğitim verilmeli görüşüne katılıyorum.  

Evlenen, yuva kuran her çift genellikle çocuk sahibi olmak ister. Birliktelik kurmak, çoğalmak gibi istekler, insanın içinden gelen, belki de insan oğlunun genetik kodlarında bulunan dürtülerdir. Elbette ki, her ailenin çocuk sahibi olmak istemesi bir çok toplumda normal, olağan ve hatta olması gereken gibi kabul edilmektedir. Gerçekten öyle midir? Çocuk sahibi olmak onu iyi yetiştirmek anlamına gelmekte midir?

Çocuğu dünyaya getirmek bana göre bu sürecin en kolay tarafıdır. Sonuçta, dokuz ay karnında taşıyor ve doğum yapıyor. Bunun şüphesiz bir çok fiziksel ve psikolojik zorlukları vardır ama eğer tahammül edilemeyecek ağrılar olsaydı  hiç kimse ikinci veya üçüncü çocuğunu dünyaya getirmezdi. Bu bir dönem ve bu dönem bir yerde sona eriyor. Burada zor olan, çocuğun düzgün yetiştirilebilmesidir. Bu çok daha uzun ve yorucu bir dönemdir. Düzgün yetiştirmenin ise iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi, çocuk dünyaya geldikten sonra onun hem duygusal hem de zihinsel açıdan karakteri sağlam olarak doğru yetiştirilmesidir. İkincisi ise, çocuğun topluma uyumlu, faydalı ve erdemli bir vatandaş olmasının sağlanmasıdır. İşte tam burada çocuk yetiştirmek isteyen ailelerin eğitim ile  desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Çocuğun duygusal gelişiminin sağlanması genellikle ebeveynlerin kendi ebeveynlerinden öğrendikleri “anam babam usulü” diye ifade edilen eğitimle olmaktadır ki bunun genellikle doğru yöntem olduğu pek çok bilimsel yazılarda yer almaktadır. Ağladığında kucağımıza alırız, sevgimizi gösteririz, acıktığında besleriz, oyunlar oynarız, doğruyu yanlıştan ayırmasını öğretiriz. Bunlar genellikle, çocuğun ilk yıllarını kapsamaktadır. 

Daha sonra ise, ikinci aşama dediğimiz, çocuğun topluma faydalı, düzgün bir insan olarak yetişmesi bölümü gelmektedir. Özellikle, bu aşamada, bana göre, birçok anne babanın eğitim almasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Maalesef, çok sayıda anne babanın plansız çocuk yaptığı, anne baba olmak için gerekli vasıflara sahip olmadıkları ortada. Gerekli eğitim görmeden yetişen çocuklar topluma bırakın faydalı olmayı, zararlı bile olabiliyorlar. Bir sürü hırsız, katil, dolandırıcı, yalancı, sahtekar insan herhalde bu şekilde doğmuyor. Bunların büyük bölümü bence evinde yeterli sevgiyi, şefkati, eğitimi, öğretimi, terbiyeyi almamıştır. Büyük bir ihtimalle, zaten ailelerinde de bu erdemler eksiktir. Bu yüzden, çocuk sahibi olmak isteyen her ailenin, yeterli veya yetersiz bazı eğitimlerden geçmesi bana göre zorunluluktur. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilmek için bunları detaylı olarak anlatan, ahlak kurallarını öğreten bir eğitimin verilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. 

Sonuç olarak, anne babanın bilinçli ve eğitimli olması ki eğitimli derken “tahsilli” anlamında demiyorum, yapacakları çocukların da bilinçli, ahlaklı, örnek insanlar olmasını sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere çocuklarının iyi yetişebilmelerini sağlamak üzere zorunlu eğitim verilmesi düşüncesine katılıyorum.    

 

(Visited 15 times, 1 visits today)