Otomatik taslak
Otomatik taslak

EĞİTİM SİSTEMİ?

Günümüzde bir öğrenci öğretim dönemini başladığı sistemde bitiremiyor. Bu sistem değişiklikleri sizce nasıl sıkıntılara yol açar. Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Neredeyse her yıl sınav sistemi veya müfredat değişiyor. Öğrenciler bir sisteme uyum sağlamaya çalışırken ardından bir başkası geliyor.  Bir sistemin başarılı olması için belirli bir süreye ihtiyaç vardır. Ancak bizim sistemimiz sürekli değişken bir yapıya sahip. Bunun en yakın örneği de liseye geçiş sınav sistemi olan TEOG’ un kaldırılması. Yaklaşık olarak bir haftada kalkan bu sistemin yerine ne geleceği belli değil. Bu kadar plansız bir değişim bazılarını ilgilendirmiyor ama çoğu öğrencinin hayatını etkiliyor. TEOG’ un kaldırıldığı haberi okul dönemi içinde belli olduğu için çok büyük sıkıntılara yol açtı. Bir sürü yayın evi kitapları boşuna basmış oldu. Öğrencilerin çabası emeği boşa gitti. Bu haber geldikten sonraki iki hafta yeni sistemin ne olacağı belli değildi. Öğrenciler neye çalıştıklarını bilmeden çalıştılar. Bu sadece fiziksel değil psikolojik olarak da insanlarda kötü etkiler bıraktı. Bir şey yapıyorsunuz ama sonu belli değil. Belki de sınav bile olmayacak. Bütün yaptıklarınız boşa gidecek. Cidden empati kurduğumuzda kötü bir durum. Okullara girerken sadece akademik bilgi geçerli olmamalıdır. Bence her bireyi yeteneklerine, katıldığı projelere göre okullara yerleştirmek gereklidir. Sadece tek bir tip sınava giren ve o sınava göre yerleştirilen öğrencilerin çoğunun yeterlilikleri göz ardı edilir.

Son olarak iyi bir eğitim sistemi insanların yeteneklerine göre okullara yerleştirir. İnsanları yapamadıkları, istemedikleri şeylere zorlamaz. Yaptıkları işleri geliştirmelerine yardım eder.

(Visited 50 times, 1 visits today)