Studious female high school student

Eğitimde Fırsat Eşitsizliği

Ne yazık ki doğduğumuz yerler hayatımızı, başarımızı ve yaşam şartlarımızı çok etkileyen bir durum. Ülkenin doğusunda doğanla, batısında doğan bir çocuğun önüne sunulan şans ve haklar eşit olmuyor. Doğusunda doğanlar zorluklarla okula giderken, hatta bazıları okula bile gidemezken, batısında doğanlar çok yüksek şartlarda hayatlarına devam edip, yüksek kaliteli okullara gidebiliyor.

   Ülkemizin doğusunda yaşam şartları ülkemizin diğer bölgelerine göre daha kötü. Orada doğan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik ve eğitim durumlarının düşük olması, çocukların başarısını ve eğitim hayatını en fazla etkileyen faktörlerdir. Ailelerin ekonomik durumu genellikle çocukların okula gitmesini engelliyor. Bunun yanı sıra, kötü hava şartları da bu durumu etkileyen faktörlerden biridir. Kötü hava şartları nedeniyle eğitime sık sık ara veriliyor, ulaşımın engellenmesi sebebiyle öğrenciler okula gidemiyor.

Ayrıca doğudaki gençlerimiz birçok sosyal ve kültürel aktivitelerden faydalanamıyor. Bunun sebebi doğuda yaşayan insanların tiyatro, müzikal gibi etkinliklere ilgi duymaması ve ekonomik durumlarının el vermemesi oluyor. Bu sebeple bu işleri yapan insanlar doğu yerine ülkemizin başka taraflarını tercih ediyor.

En önemli faktörlerden birisi ise, doğuda çocuk gelin dramının fazla olmasıdır. Bu töre birçok kız çocuğunun eğitim hayatının yok olmasına sebep olmaktadır. Çocuk yaşta evlendirilen kızlar okula gidemiyor, yaşamları kararıyor.

Batıda ise, çocuklara sunulan hayatlar ve yaşam şartları çok yüksek. Batıda yaşayan bir çocuk, kolaylıkla okula gidip, yüksek eğitim standartlarında eğitim alabilir. İklim şartları ve toplumun genel olarak sosyo-ekonomik durumunun iyi olması, ailelerin eğitim seviyesinin yüksek olması bu durumu iyileştiren bir faktör. Doğuya kıyasla batıda yaşam şartları çok kolay ve yüksek. Bu sebeple öğrenciler daha kolay eğitim alıp, daha iyi mesleklere sahip olabiliyorlar. Ayrıca batıda, doğuya kıyasla sosyal ve kültürel faaliyetlerin olanakları daha fazladır. Burada yaşayan insanların tiyatro, sinema, müzikal ve benzeri etkinliklere gitme olanakları daha fazladır. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise doğuya kıyasla batıda bu tür etkinliklere daha çok ilgi duyulması oluyor.

Lakin, bu farklılıklara ve zor şartlara rağmen, sınavlarda doğudan gelen başarılar göz ardı edilemez. Bunun sebebi orada yaşayan öğrencilerin o kadar zorluğa rağmen bir şeyler başarabilme arzusuna ve hırsına sahip olmasıdır. Ve kendilerinden başka güvenecekleri bir şeyleri olmadığı için pes etmeden çabalayarak yüksek başarılara imza atıyorlar.

Kısaca, doğduğumuz yer eğitim hayatımızı ve yaşam standartlarımızı maalesef etkiler. Ama doğduğumuz yer sebebiyle önümüze koyulan hayata boyun eğmeyip, hayatımızı değiştirebilecek başarılar sağlayabiliriz.

(Visited 37 times, 1 visits today)