Eğitimde Yeni Bir Ders

Ben ülkenin Milli Eğitim Bakanı olsam sanat tarihini seçerdim. Çünkü hem yeni bir ders hem de öğrencilerin sanatsal yeteneklerini ve el becerilerini geliştirebilen bir derstir. Öğrencilerin gelecekteki başarılarını da iyi etkiler.Bu süreçte öğrencilerin hem el becerileri hem de sanatsal yetenekleri gelişir. Atatürk’te sanata önem verirdi. Tarihe yön veren büyük devlet adamlarının hemen, hepsinin bilim, teknoloji ve sanata dair belleklere kazınan sözleri vardır. Elbette ki bu veciz sözleri besleyen sağlam bir dünya görüşü, bir bakış açısı ve ülkesinin tarihsel birikimine bütün bir kültürüne ve sanatına duyduğu muazzam bir saygı vardır. Büyük devlet adamlarının tarihe kazınan adlarının önüne geçen bir ülke sevgisi ve bütünleştirici bir tavrı vardır. Esas olarak politik bir tavrı, devlet adamlığı duruşunu, bilgisini ve kültürünü belirleyen sanata verdiği önemdir. Evrensel ölçekte bir anlam taşıması açısından sanat basite alınacak bir olgu değildir. Bu nedenledir ki büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime ve teknolojiye verdiği önem kadar sanata dair de yaklaşımları pozitif nitelik taşır.Atatürk’ün sanata verdiği işte bu pozitif yaklaşımın doğal bir sonucudur.

Mesela Picasso’nun sanatla ilgili birçok sözü vardır ama ben bu sözlerin sadece iki tanesini yazacağım.

KÜÇÜK BİR ÇOCUKEN ANNEM BANA ŞÖYLE DEMİŞTİ EĞER ASKER OLURSAN GENERAL OLACAKSIN, EĞER RAHİP OLURSAN PAPALIĞA YÜKSELİCEKSİN AMA BEN RESSAM OLDUM  PİCASSO OLARAK KALDIM.

PİCASSO

(Visited 43 times, 1 visits today)