Ekonomik Kriz Çukuru

Evet günümüzde ekonomik kriz ile ilgili birçok yorum yapılmaktadır. Kimi profesörler kimi borsacılar bu konuyla ilgili konuşmalar yapmaktadır. Öncelikle ekonomik kriz nedir buna bir bakalım. Ekonomik krizi açıklayacak olursak mal, hizmet, üretim faktörleri fiyatlarının ve ulusal para biriminin değerinin çeşitli nedenlerle ve birden kabul edilebilir limitleri aşan şekilde dalgalanması ve bunun sonucunda ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasıdır. Ekonomik krizin nedenlerine gelecek olursak, faiz oranları başlıca bir nedendir. Faiz oranlarındaki artış finansal piyasalarda varlık değerlerinin gerilemesine ve kredi ve akışkanlık sıkışıklığına neden olarak ekonomik krize neden olur. Varlıkların aşırı değerlenmesi de ekonomik krize örnektir. Saptırıcı alımlar sonucu gayrimenkul ve benzeri gibi varlıkların değerlerinin sürdürülebilir olmayan seviyelere kadar yükseldikten sonra aniden düşmesi ekonomik krizleri tetikleyen nedenlerden biridir. Ekonomik krizin bir sonucu olarak mağazaya gittiğinde bir eşya almak istersin ama bir anda fiyatı artar. Bunlar çok abartı fiyatlara kadar çıkabilir. Ekonomik kriz olursa işsizlik artar, ulusal para birimi diğer paralar karşısında değer kaybeder, enflasyon yükselir ve bunun gibi bir sürü sonucu olur. Benim anlatacaklarım bu kadardı.

(Visited 37 times, 1 visits today)