Ekonomik Kriz’den Çıkış

Ülkelerin arasındaki farkı neler yaratır? Bir ülkenin gücü hangi etkenlere göre belirlenir? Bu etkenleri devlet başkanları nasıl idare etmeli?

Dünyamızda yüzlerce devlet bulunmakta ve biz bunları coğrafi konum, askeri güç, teknoloji seviyesi, ekonomik düzeye göre değerlendirip ayırıyoruz. Bir ülkenin gücünü de belirleyen bazı kategoriler var bunlardan en belirginleri askeri güç ve ekonomik güç. Bunu örneklendirirsek ABD’nin dünyadaki en güçlü ülke olmasının öncüllerinden ilki Dolar bunun sebebi de Dolar’ın yaygınlığı ve değeri. Yani ülkelerin güçlerinin temelleri aslında bir yandan ülkeye maksimum zararı verebilecek kapasitede. Peki devlet başkanları bu temellerin alaşağı olduğu durumlardan nasıl kurtulabilir? Ekonomik gücü ele alırsak; ekonomik kriz hem devlet başkanı hem de ülke vatandaşları için felaketlere dönüşebilir. Ekonomik krizden değişik çıkış yolları üretilmekte ve denenmekte, benim de bir devlet başkanı yerine izlemenin doğru olduğuna inandığım bazı çıkış yollarım var.

Ekonomik krize sebep olan bazı faktörler vardır, Bunlar:

  • Coğrafi faktörler
  • Teknolojik gelişmeleri yakalayamamak
  • Doğal kaynaklar
  • İhtiyaçlar

Bu faktörleri durumla ilişkilendirerek bir çözüm üretmenin etkili olacağını düşünüyorum. Yani aslında belirli bir çözüm yolu izlemektense esnek bir yapıda ilerlemenin daha doğru olacaktır. Herkesin kullandığı teknolojiyi kullanarak ek gelir elde etmek gibi bir yöntem uygulayan Lübnan’ın bu hareketi mantıklı gibi gözükse de uzun vadede ülkeye katacakları kısıtlıdır. Çünkü ülkenin içinden bir kaynak kullanmak veya içine bir kaynak oluşturmak yerine dışarıdan bir çözüm yolu üretilmiş oluyor bu yüzden bu tutumun yerine ülkeye orta veya uzun vadede ekonomik yarar sağlayacak kritik hamleler yapmak gerekiyor.

Yukarıda bahsettiğim faktörlerden ilerleyecek olursak; coğrafi faktörlerle ilgili bir etki oluşturmak kıza sürede gerçekleşebilecek ve kolay bir şey değildir o yüzden bu faktör eliyoruz, Elimizde kalan üç sebepten ihtiyaçla başlamak istiyorum. Ülkenin ihtiyaçlarını kontrol altına almak alışma süreci isteyen bir şey ama krizin çözülmesi için atılabilecek adımlardan biri olabilir. Mesela ithalat ürünlerin miktarının kısılmasını kullanabiliriz.

Doğal kaynaklar ihtiyaçla işbirliği içerisinde olduğunda etkili sonuçlar doğurabilir, yani doğal kaynakları olabildiğince ihtiyaçlarla paralel götürülmesi ekonomik krize dur deme yolundaki küçük adımlardan biri olabilir. Bence günümüz için en önemlisi ve büyük ekonomik krizlere sebep olan faktör kesinlikle teknolojik gelişmelerdir. Çünkü yaşadığımız çağın artık %80 ile %90’ı teknolojiden oluşuyor. Bu konuda çağı yakalamak çok önemli, bu konuda geride kalmış ülkelerin ileride çöküşlerini bile görmek mümkün bu yüzden herhangi bir sebepten dolayı çıkmış ekonomik krizin en büyük düşmanı teknolojidir. Tabii teknolojinin öneminden bahsettim ama buradaki asıl can alıcı nokta teknolojiyi ulusal bir kaynak haline getirebilmek. Yoksa dediğim gibi Lübnan’ın çözümü mantıklı gözükebilir ama başka bir ülkenin temel oluşturduğu bir teknoloji üzerinden ek gelir sağlamanın en güvenilir kaynak olmadığı bariz bir şekilde ortada. İşte bu yüzden krizi alevlendirmeyecek yatırımlar yaparak ülkeyi günümüze, hatta ileriye hazırlamak yapılması gereken bir hamledir. Belki ilk seferlerde başarısız olunabilir ama ülkenin vatandaşlarına sağlayabileceği en yüksek refah seviyesini sağlaması gereken devlet başkanı için alınması atılması gereken girişimci bir adım.

Çözümleri genel bir biçimde nitelendirecek olursak:

  • Esnek yapıda olma
  • Çağın gerekliliklerini karşılama
  • Kaynağa odaklı olma
  • Geçici değil kalıcı olma (Kısa vadeli değil uzun vadeli çözümler)
  • Girişimci adımlar atma

Bu nitelikleri barındıran çözümlerin diğer etkenlerle beraber krizi adım adım çözeceğine inanıyorum.

 

 

Kaynak:

https://www.usakgundem.com/teknoloji/ulke-ekonomisini-etkileyen-faktorler-nelerdir-h1599.html

http://www.bursadameydan.com/amerika-neden-guclu-makale,3516.html

(Visited 43 times, 1 visits today)