Elektrik, Elektrik, Elektrik

Elektrik üretimi elektrik ve diğer yollarla enerji üretme işlemidir.  İlk temelleri bulan Michael Faraday’ın temel yöntemi günümüzde de kullanılmaktadır. Evlerimizde, iş yerlerimizde, endüstride ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisini üretmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallerine gereksinim duyarız. Hayatımızın en içine kadar giren elektrik enerjisi termik, hidro ve nükleer kaynaklardan üretilmektedir. Bu kaynaklar dışında son zamanlarda elektrik üretiminde payı artan yenilenebilir üretim yolları da mevcuttur.  Üretim yollarının bazıları: hidro kaynaklar: barajlı, nehir tipi; termik kaynaklar: doğal gaz, taş kömürü, linyit, nafta, asfaltit, motorin; nükleer; yenilenebilir kaynaklar: rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, hidrojen, dalga.

Ülkemizde yüksek sayıda bulunan termik santrallerin kapatılması konusunda birçok çalışma yürütülüyor ve şu ana kadar kapatılan birçok santral bulunmakta. Termik santrallerin bizim hep gördüğümüz zararları haricinde yararları da bulunmakta termik santrallerden genellikle. Kalitesiz kömür kullanıldığı için kömürden tasarruf sağlamaktadır. Su buharı ile hareketi sağladığı için buhar ile sınırsız elektrik üretme olanağı vardır. Kalitesiz kömür ve suyun kullanımı düşük maliyetli enerji üretiminde rol oynamaktadır. Elektrik enerjisinin ucuz bir şekilde üretimine olanak sağlar.

Bir de zararlarına bakalım. Termik santrallerdeki elektrik üretimi sırasında birçok zararlı gaz ortaya çıkmakta ve pek çok küçük yapılı partikül salınmaktadır havaya. Ortaya çıkan bu gazlar ve partiküller çok küçük yapıda oldukları için salındıkları çevrede bulunan insanların sağlığını tehdit etmektedir. Bu partiküller sadece insanlara değil etrafta bulunan hayvanlara tarlalara tarım ürünlerine su kaynaklarına ve ormanlara da zarar vermektedir. Bacalardan yayılan azotoksit kükürtdioksit gibi asit yağmurlarına sebep olan gazlar asit yağmuru yağma olasılığını arttırmaktadır ve yağan asit yağmurları termik santral etrafındaki toprak yapısını bozmakta binalara zarar vermekte aynı zamanda canlılara da zarar vermektedir. Santraller yaktığı kömür sonucu üretilen su buharını soğutma amacıyla yeraltı suyu ve akarsu kullanmaktadır santralde bulunan sıcak su ile soğuk su değişimi sayesinde ortam soğuk tutulmaktadır. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su ortamdaki canlılara zarar vermektedir.
Termik santrallerin yararlarına ve zararlarına bakarsak ekonomiye sağladığı katkı yanında beraberinde büyük tahribat getirmekte. Termik santraller kapatılırsa kullanılan doğal gaz gibi ithal edilen kaynakların alımının azalması termik santrallerin kullanıldığı zaman sağladığı ekonomik katkı dan daha büyük ekonomik katkılar sağlayabilir. Bu nedenlerden dolayı termik santraller kapatılmalı ve daha çevreci elektrik üretim yöntemleri kullanılmalıdır.

(Visited 22 times, 1 visits today)