Emeklerimize Yazık

İyi eğitim almış, yetenekli, kalifiye kişilerin kendi ülkelerinde umduklarını bulamadıkları için başka ülkelere gitmelerine beyin göçü deriz

Bu kişiler genelde çalışmaya istekli, motivasyonları yüksek, daha iyi iş koşulları arayan insanlardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki bazı bilim insanları; gerekli niteliklere sahip laboratuvarlara, teknik olanaklara veya araştırma yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları paraya ulaşamadıkları için refah ve gelişmişlik düzeyi daha yüksek ülkeleri tercih etmektedir. Bu sadece bilim insanlarıyla sınırlı kalmamakta olup zanaatkarları, sanatçıları, politikacıları, akademisyenleri, düşünürleri de kapsamaktadır.

Genel olarak az gelişmiş ülkelerde çalışma koşulları ağır ve işin karşılığında alınan gelir ise çok daha düşük olduğu için iyi vasıflara sahip ve bunun farkında olan çalışanlar yaşam koşullarını geliştirmek adına her açıdan daha zengin ülkelere gitmenin çeşitli yollarını aramaktadır. Ayrıca bildiğimiz gibi gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin sahip olduğu değerler baskıcıdır. Bu nedenle, bu tarz ülkelerde farklı eserler ortaya koymak isteyen sanatçılar ülkelerinin vatandaşları tarafından tepkiyle karşılanmaktadır ve istedikleri gibi sanat ürünleri ortaya koyamamaktadırlar. Genelde bu ülkelerin siyasi anlayışları da vatandaşları gibi tutucu, baskıcı ve yeniliklere açık değildir. Siyasilerin tehdidi ve vatandaşların baskısı nedeniyle çok sayıda sanatçı, istedikleri gibi üretim yapabilecekleri ülkeler; aramaktadır. Aynı nedenle dini, dili, ırkı farklı ama kendini geliştirmiş insanlar; kedilerini ve yakınlarını  bu baskıdan kurtarmak için beyin göçüne neden olurlar.

Eğitim, ülkeler için çok önemlidir. Her alanda eğitilmiş, yetişmiş, deneyimli, bilgili; insan kaynağına ihtiyaç vardır. Bunun ortaya konulması, yaratılması ise çok zaman alan, çok para ve emek gerektiren bir konudur. Herhangi bir alanda yeterli insan kaynağı olmayan bir ülkenin diğer ülkelerin arasında varlık göstermesi, özgür olması mümkün değildir. Bunun farkında olan gelişmiş ülkeler hem kendi eğitim sistemlerini geliştirmektedir hem de başka ülkelerde eğitim görmüş nitelikli elemanları kendi ülkelerinde kabul etmektedir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri her yıl 50.000 insanı ülkesine almaktadır. Ayrıca Avustralya, Kanada gibi birçok gelişmiş ülke vasıflı insanları kapsayan göçmenlik uygulamaları yapmaktadır.

“Beyin göçü gelişmiş ülkelerin gelişmişliğini arttırırken gelişmekte olan ülkelerin gelişimini engelleyerek onların geri kalmasına neden olmaktadır”. Ülkemiz de çok sayıda bilim insanını, sanatçısını ve yetenekli insanını kaybetmiştir ve kaybetmeye devam etmektedir. Bu insanların her birinin eğitimi uzun yıllar sürmüştür ve binlerce liraya mal olmuştur. Ancak  bu insanların üretimleri, diğer ülkelerin üretimlerine zenginlik katmıştır. Dünyada ekonomik rekabetin çok sert yaşandığı çağımızda eğittiğimiz insanları, bir anlamda rakibimiz olan diğer ülkelere kaptırarak ayakta kalmamız mümkün değildir. Ayrıca böyle bir eğitim sisteminin sürdürülmesi olanaksızdır.

Bu nedenle okumuş-yazmış ( iyi eğitim görmüş ) vatandaşlarımıza hak ettikleri değeri vermeli ve emeklerinin karşılığını almalarını sağlamalıyız. Ayrıca  bu kişilerin rahatlıkla üretim yapabilecekleri özgür ortamı sağlamalıyız.

 

Kaynakça:

http://www.milliyet.com.tr/Beyin-gocu-nedir–Beyin-gocunun-sebepleri-nelerdir–molatik-1703/

https://bisorubicevap.com/yasam/beyin-gocu-nedir-beyin-gocunun-sebep-ve-sonuclari-nelerdir

(Visited 56 times, 1 visits today)