ENERJİ NEDİR?

Birçok insan, evrenin nasıl oluştuğunu merak eder. Tanrı, evrenin ilk anında minicik bir kıvılcım yaratmış deniliyor. Bir enerji lazım ve bu enerji, tanrı parçacığı denilen bir parçacık ile başka bir enerjiyle birleşir, bu enerjiler çok az bir miktara gelir. Sonra, büyük patlama oluşur. Enerji dışa savrulur. Ama bu artık bir enerji değildir. Bu bir maddedir. Enerji maddeye dönüştü. Demek ki, enerji ile madde arasında bir simetri var. Ama bu sadece madde değil. Normal madde pozitif bir güce, karşıt madde (anti madde) dediğimiz bir şey ise negatif bir güce eşittir. Enerji, sadece maddeye dönüşmez, enerji karşıt maddeye de dönüşür. Şu an, dünyadaki en değerli şey elmas değil karşıt maddedir. Mikrogramı 63 trilyon olan bu şey, aslında doğaya temiz enerji olarak dönüyormuş. Bu karşıt madde, sadece CERN (CÖRN) adlı bir yerde üretiliyormuş. Henüz bir gram üretsek de bu şey için 2050 yılına hedef var, roket yakıtı olarak kullanılabilir. Ama biz enerji kavramımızdan çıkmayalım. Albert Einstein’ın bir teorisi de, enerji teorisi. Ben bunu ilk gördüğümde, anlayamadım ve oradaki kısaltmaların da ne ifade ettiğini bilmiyordum. E=Mc2. Bildiğim en iyi teori. E enerjiyi, m kütleyi, c2 ise ışık hızının karesi. Kütlenin ışık hızının karesi ile çarpılması, enerjiye denk oluyor. Işığın hızı, saniyede 300.000 km. Yani eğer bir ışığın hızı varsa, o zaman biz yıldızları geçmişteki halleriyle görürüz. Gökteki yıldızlar, bize çok uzak oldukları için, yaydıkları ışığın bize ulaşım hızı uzun bir süre. O yüzden cisimleri eski halleriyle görürüz.

(Visited 88 times, 1 visits today)