Eşitlik Adalet Getirir mi?

İnsanlar eşit olarak doğmazlar. Bazı insanlar  zengin veya fakir ,bazı insanlar  yetim ,bazı insanlar ise engelli  olarak  doğarlar. Bu bir adaletsizlik değildir. Fakat bu  farklılıklar iyi de olsa kötü de olsa kişinin hayatındaki hak ve özgürlüklerini kısıtlamamalı ve adalet önünde de iş hayatında  da bir engel ya da bir avantaj haline gelmemelidir.

Adalet demek toplum önünde sınıf ayrımı yapmaksızın herkese aynı pencereden bakmaktır yani yaşanan bir olay karşısında sadece haklı ve haksızın birbirinden ayrılmasıdır .Sosyal adaletin sağlanması demek herkesin insanca yaşayabilmesi anlamına gelir.  Adil  olmak  bir zorunluluktur.Kişiler yapılan bir jest değildir..Ve herkesin birgün mutlaka adalete ihtiyacı olacaktır. İşte bu nedenle adaletsizlik insanı en çok inciten durumlardan biridir.

 

Herkese hak ettiği ve ihtiyacı  olduğu kadar davranmak gerçekçi bir adaleti sağlar. Bir pencerenin önünde duran farklı boylarda üç tane çocuk düşünelim .Hepsi pencereden manzarayı görmek istiyor . Bu üç çocuğun ayakları altına aynı boydaki yükseltiler koymak adaleti sağlar mı ? Maalesef ki hayır. Oysaki hepsine ihtiyacı olan yükseklikte destek sağlayabilirsek adaleti daha iyi sağlamış oluruz .

 

 

Image result for eşitlik adalet

 

 

         Hiçbirimiz hayata hangi şartlar ve özelliklerde geleceğimizi bilemeyiz hayatın ne getireceğini kestirmek de mümkün değil ancak tüm bu bilinmezliklerin içinde toplum olarak bizi eğitim, sosyal hayat, hak ve hukuk konusunda ortalama değerlere taşıyacak bir sistem olması vicdanımızda gerçek bir adalet duygusu oluşturacaktır.

          Bir anne düşünün , üç tane farklı yaştan çocuğu var. En küçüğü bir yaşında  diğerleri ise on bir ve on dört yaşlarında.Annenin bebeğin kendi işlerini yapabilecek yaşa gelene kadar bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılaması , ona daha çok  vakit harcayıp ilgi göstermesi  diğer kardeşlere karşı adaletsizlik mi ? Veya engelli bir çocuğun okuyabilmesi için sivil toplum örgütlerinin onun hayatını kolaylaştırmak için yaptığı  yardımlar sizce diğerlerine karşı haksızlık mı? son olarak maddi zorluklardan dolayı çocukların okutamayan anne babaya devlet tarafından yapılan maddi yardım adaletsizliğe mi yol açar? Tabii ki de hayır asıl eğer biz bu problemleri çözmek için elimizden geleni yapmak  yerine bu problemlerin çözümünü adaletsizlik olarak görürsek  en büyük haksızlığı işte o zaman yapmış oluruz.

Benim hayat anlayışıma göre  biz hayata eşit şartlarda gelmiyoruz ama ölüm sonunda herkesi eşitliyor. Doğum  ve ölüm arasında geçirilen  kısa hayat yolculuğunda farklılıklarımız ve eşitsizliklerimizi bir orta çizgide normalize edilebilirse herkesin huzur duyabileceği bir adalet sağlanmış olacaktır.

(Visited 1.004 times, 1 visits today)