Eşitsizlik

Dünya düzeninde yaşanılan sorunlardan biridir ayrımcılık.Son zamanlarda insanlar birbirlerinin dini, dili, rengi gibi özelliklerini dikkate alarak ayırımcılık yapmaktadır. Bu ayrımcılık sadece rengi ile dini ile ya da dili ile kalmıyor. Kimiler şişman diye kimileri konuşma şekliyle kimileri ise yoksulluklarıyla ayrımcılığa maruz kalıyor. Ne yazık ki 21. yüzyılda olmamıza rağmen hala kadınlar erkeklerle aynı toplumsal saygınlığa sahip değiller. Hala birçok sektörde kadınların yer almadığını görmek mümkün. Bazı toplumlarda ise kadınlar bir alt sınıfta görülmekte. İnanması güç bir durum değil mi? Okullarımızda bile ayrımcılığa rastlamak hiç iyi bir durum değil. Kimilerinin boyu kısa ya da uzun diye kimilerinin konuşma tarzı kimilerinin ise fazla kiloları nedeniyle ayrımcılığa uğramakta…

      Bana göre bu ülkede kadın erkek eşitliği yok. Cinsiyet ayırımcılığı bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını engelleyen sosyal açıdan yapılandırılmış cinsiyet rollerine dayalı olarak herhangi bir dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır. Cinsiyet ayrımcılığı aile yaşamından, eğitim hayatına, sosyal yaşamdan iş hayatına kadar birçok yerde ve şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğitim sisteminde cinsiyet ayırımcılığı, bireylerin cinsiyetleri yüzünden eğitim olanaklarından yoksun kalması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Geçmişte, geleneksel olarak sosyalleşme sürecinde erkek çocuklarının eğitim alıp, iş sahibi olmaları bir sosyal değer olarak aktarılmışken kızların evde kalıp ev işleriyle ilgilenmesini teşvik eden eğitim sistemi oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, erkekler kızlardan daha iyi ve daha uzun süreli eğitim alabilmişlerdir. Günümüzde, eğitim sisteminde kız ve erkek öğrenciler arasında doğrudan ayırımcılığın önemli ölçüde giderildiği belirtilmektedir. Kültürel beklentilerin değişmesi ve ayırımcılığa karşı olan yasaların önündeki engellerin aşılmasıyla büyük gelişmeler sağlanmıştır. Umarım bu gelişmeler hiç son bulmaz ve yapılan ayrımcılıklar sona erer.

 

 

 

 

(Visited 142 times, 1 visits today)