Eşyaların Enerjisi

Dünyada insanların üzerinde saatlerce konuşma yapıp sayfalarca yazı yazıp bitmek, tükenmek bilmeyen münazaralar yapabilecekleri birçok konu var. Bunlardan biri de pozitif ve negatif yönde olabilecek etkiler. Bu etkilerin enerjilerden kaynaklandığını düşünüyorum. Peki, bu enerjilerin özü hangi temele dayanıyor? Her insanın olduğu gibi eşyaların da enerjileri var mıdır? Bu soruları size kendi kanıtlarım ve kendi mantığım doğrultusunda cevaplamak isterim.

Öncelikle enerji dediğimiz kavram bana göre insanın potansiyeli ile doğru orantılıdır. Bu demek ki enerjinin temeli potansiyele dayanıyor. İnsan bedenini bir bardak ve enerjiyi su olarak düşünelim. Eğer o su, bardağa sığamayacak kadar fazlaysa bardaktan taşar. Potansiyel de sergilenmediği sürece bedenden yoğun bir şekilde taşmak ister ve taştığında bu bizim bireylerden hissettiğimiz enerjiye dönüşür.

Şimdi gelelim eşyaların durumuna. Benim bakış açıka göre eşyaların enerjileri potansiyeli yüksek insanların o eşya ile geçirdikleri zaman ve kurdukları temas ile alakalı. Yani insanların ilgilendikleri eşyalara enerji yüklediklerini düşünüyorum. Kıyafetleri, sık kullandıkları kalemi, yatakları ve bunun gibi hayatlarında sık sık kullanıp onların bir parçası haline gelen eşyaların enerjileri vardır. Çünkü eşyalar enerjileri çeker fakat bir eşyanın kendine özgü insanın algılarını dürtecek herhangi bir enerjisi ve etkisi yoktur.

Mistisizm, yoga gibi spiritüel işlerle ilgilenen insanlar giymedikleri kıyafetleri yakarlar, enerjinin bir başka bireye karışmasını istemedikleri için başkalarına vermezler. Veya çok sevdiğimiz bir kolye ya da bilekliğin başkaları tarafından temas edilmesini hoş görmeyiz. Bu bizi içgüdüsel olarak rahatsız eder. Çok sevdiğimiz bir nesneyi başkasına hediye ederkenki duygusallığımızın da eşya enerjisinin birey enerjisi çekimli olduğunu savunur.

Negatif ve pozitiflik durumu ise bireyin potansiyelini kullanma yöneliminin iyi veya kötü olmasına bağlıdır. Örneğin birey sırf potansiyelini sergilemek adına çevresindeki insanlara zarar vermeyi göze alabiliyorsa negatif bir enerjiye sahiptir. Potansiyelinin kullanım alanı iyilik esaslı ise yaydığı enerji pozitiftir. Bu durumda eşyalara yüklenmiş olan enerjiler de pozitif veya negatif olur.

Sizlere nesnelerin pozitif ve negatif etkilerini enerjiler üzerinden anlatmaya çalıştım. Umarım bu konu hakkındaki yorumlarım yeterince açık ve nettir. Biraz keskin bir çerçeveden aktarmış olsam da son olarak değinmek istediğim nokta ise: depresyon, hastalık vb. istisnai durumların da insan ve nesne enerjisine etkileri olduğudur.

(Visited 887 times, 1 visits today)