ETİK DEĞERLER

Etik, değerler kanunlar tarafından sınırları belirlenmiş davranışların dışında kişinin, toplumun kendisine olan güven ve beklentisine uygun olarak hareket edebilmesidir. Etik değerler toplumsal düzeni kazanabilmek için kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gereken ilkelerdir.İnsanda etik duygusuna örnekler;

Dürüst, adil ve eşit davranan, sabırlı ve anlayışlı,kamu yararını gözeten, şeffaf ve hesap verebilir, işini doğru ve severek yapan, duyarlı ve hoşgörülü olmak söylenebilir.

Etik değerleri söylemekle değil yaşamakla gerçekleşebilir. Biz iyi dediğimiz şeylere hayata geçirirken de aynı tavrı takınırsak o zaman etik dediğimiz şey gerçekleşmiş olur.

(Visited 274 times, 1 visits today)