ETİK İLKESİ ve STANDARTLAR

İnsanlık, tarihi boyunca bir çok açıdan mücadele halinde olmuş ve bunun yanında çevresini yaşayabileceği koşullar oluşana kadar değiştirmiştir ve değiştirmeye de devam etmektedir. Ancak, son zamanlarda özellikle de  bilim ve endüstri alanında yaşanan gelişmelerle birlikte; ekonomik, siyasi, ve sosyal kurumlarda da birçok farklılıklar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda, kişi ve de kurumların değişen olay ve durumlara karşı davranışlarında farklılıkların oluşması kaçınılmaz olmuştur. Bunun yanında etik konular, günümüzde başta insan olmak üzere birçok alanda sıkça gündem konusu olmaktadır. Özellikle teknolojide yaşanan gelişmeler bir taraftan insan hayatı için kolaylık sağlarken ,diğer taraftan da diğer canlılar ve gelecek kuşaklar için tehlike riski taşımaktadır.

Özellikle de son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan her yeni teknolojik ve bilimsel gelişmenin doğrudan ya da dolaylı olarak insan ve de diğer türlerin sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklar üzerinden belli ölçülerde “iyi-kötü” etkileri olmaktadır ve olmaya da devam edecektir. Bundan dolayı günümüzde etik, sınırlı bir zaman veya mekan içinde “iyi-kötü” değer anlayışının çok daha ötesine geçip gelecek kuşaklar ve evren kavramıyla birlikte tüm insan ve genel olarak canlı hayatını ele alan bir biyoetik anlayışa evrilmektedir. Etik evrensel değerleri kapsadığı için insanın bütün pratiklerini içerebilen yargılar (doğru ve yanlışlarla) ilgilenir. İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, suç, vicdan vb. kavramlar etik kavramının en güzel örneklerindendir.

Etik kavramı birçok anlamda kedine yer edinse de eğer bu kavram evrensel olsaydı dünyadaki bir çok olay ve durum düzene biner ,işler daha da yolunda giderdi. Hiçbir ülkede eşitsizlik, ırkçılık vb. durumlar gerçekleşmezdi. Ve eğer insanlar kendilerini bu kavrama göre şekillendirseydi  dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirdik.

Fakat; ne kadar öznel olursak olalım, her insan bu şekilde düşünmüyor olabilir bu nedenle kendi değerlerimizin beraberinde  başkalarını da düşünerek hareket etmemiz en doğrusu olmaktadır.

(Visited 17 times, 1 visits today)