Etkili Eğitim

Eğitim hayatı herkes için çok önemlidir. Bunu etkileyen birçok faktör olduğundan fazlasıyla çelişen durumlar söz konusu. Bunlardan biri de kardeş sayısı.

Bir ailedeki çocuk sayısı o ailenin gelir gider durumlarını fazlasıyla etkiler. Bu aynı zamanda o çocukların eğitim durumları da değiştirebilecek etkiler gösterebilir. Örneğin özel okullar. Ailenin gelir durumu sadece bir çocuğu özel okulda okutabilecek durumdaysa aralarında bir seçim yapamayacakları için ikisini de devlet okuluna götürebilirler. Aynı zamanda bu durum da nitelikli bir okula gidip çok iyi yerlere gelebilecek kişilerin hayatını etkileyen bir unsurdur. Aslında bu durum özel okul veya devlet okulu diye de ayrılmıyor. Bazı büyüklerin ağıza yapışmış bir cümlesi vardır. “Okuyacak çocuk her yerde okur.” Bu cümleyi hayatınızda en az iki kere duyduğunuza eminim. Bu söze katılıyorum. Fakat durum bunlardan ibaret değil maalesef. Türkiye’den örnek verelim. Birçok aile ekonomik sıkıntı çekmekte. Bu ister orta seviyede olsun ister düşük seviyede. Gündem haberlerini takip eden herkes bilir ki çocuğuna bir defter, kitap, kalem alamayan ileler var. Ve genel olarak bu ailedeki çocuk sayısı iki, üç veya daha fazla okuyor. Bu kadar fazla çocuğu düşük bütçeli bir ailenin okutmasının zorluğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu da o ailelerdeki çocukların eğitim hayatını etkileyen unsurlardan birisi.

Bunun yanında ekonomik açıdan sıkıntı çekmeyen ailelerde yaşayan çocukların da eğitim hayatını etkileyen problemler oluyor. Buradan da bir örnekle devam etmek gerekirse aynı şekilde üç çocuklu bir ailede yaşayan çocukların eğitimine gösterilen ilgi çocuk sayısı arttıkça azalıyor. Çünkü bir çocuğun eğitimine verilen ilgi; veli toplantıları, ödevlerinde yardım, gerekiyorsa ek ders durumları gibi say say bitmeyecek kasar fazla şeye bölünüyor. Bir de bunu üç ile çarpalım. Bunları üç çocuk için yapmaya çalışan ailelerde çocukların her birinin eğitim hayatına gösterilen ilgi gittikçe azalmaya başlar. Bir çocuğun toplantısı, sınav takipleri, der sürecini kontrol altına tutmak üç çocuğunkini tutmaktan çok daha kolaydır. Yani kardeş sayısı ailedeki çocukların eğitime verilen ilgiyi azalttığından olumsuz yönde etkileyen durumlardandır.

 

Sonuç olarak bir ailedeki çocuk sayısı o aileyi hem ekonomik açıdan etkileyerek çocukların eğitimini olumsuz hem de ilgi azaldıkça çocukların eğitimindeki düşüşü ve belki de bununla beraber gelecek olan başarıyı veya başarısızlığı etkileyecek türden şeylerdir. Yani benim fikrime göre ailedeki çocuk sayısı çocukların eğitimini olumsuz yönde etkileyen unsurlardandır.

(Visited 8 times, 1 visits today)