Evdeki Karı ve Koca: Bilimsel İnanç

İnanmak insanoğlunun yapmış bulunduğu şeylerin en yaşlısıdır. Pek çok sırrı haizdir. Bir düşünceye çok sağlam bir biçimde, içten, gönülden bağlı bulunma, güvenle doğru sayma eylemidir inanç. İnsanları her zaman meşgul tutmuştur. Terazinin öteki ucunda ise bilim vardır. Bilim; evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgidir. Bilim daha genç bir kavramdır inanca göre. Sadece birkaç yüzyıllıktır. Bu iki değer yüzyıllardır çatışma halinde olmuş, insanları birbirine düşürmüş, savaş başlatıp savaş bitirmiştir. Peki ya bu ikisini de aynı anda kontrol edebilenler?

Bu iki değerin en büyük farkı bilimin, net ve kişisel isteklere bağlı olarak değiştirilemeyecek sınırlara sahip oluşu ama dini inançların böyle olmamasıdır. Bu sebeple tek bir dinin altında on binlerce farklı yorum grubu yani mezhepler bulunurken, bilimsel bir kuramla ilgili şahsi düşüncelerden ötürü oluşan hiçbir grup bulunmaz.

National Geographic’in bir programında, Amerika’da evrim ve din konusu işlenmektedir. Bir Hrisriyan, evrim teorisinin ikna edici olduğuna karar vermiş  ve okul okul dolaşıp öğrencilere evrim teorisini yaymaya çalışmaktadır programda. Ayrıca Müslümanlar arasında da evrim teorisi taraftar kazanmakta. Yani hem Hristiyan hem de Müslüman evrim teorisi taraftarları hızla artıyor. Peki sizce ahlaki değerden sapmadan herhangi bir kutsal kitaptaki bir bölümü günümüz bilim verileriyle harmanlayıp yorumlamak dinden çıkmak

mıdır? Bence değildir. Evrim karşıtı ve bilim düşmanı olan kitleler, evrimi kabul etmek için ateist olmanız gerektiğini, dolayısıyla da cehennemde yanacağınızı söyleyerek insanları korkutmayı ve bilimden uzak tutmayı hedeflemektedirler. İstikrarlı bir şekilde sürdürülen bu yalan, günümüz halklarında evrimsel biyolojiden korkuyu ve nefreti doğurmuştur. Bu da halkta evrim gibi bilimsel olayların yüksek oranlı reddine yol açmıştır.

 

Oysaki objektif bir duruşa sahip her birey, evrimin dini inançlarla alakası olamayacağını görecektir. Bana göre bilim ve inanç bir evdeki karı ve koca gibidirler. Sürekli didişirler, birbirlerini haksız çıkartırlar ama asla biri olmadan diğeri yaşayamaz, birbirlerinden dayanak alırlar. Hatta birbirlerini oluşturmuşlardır. Çünkü inançlar, insanların kültürel evriminin bir sonucu olarak ortaya çıkan düşünce sistemleridir.

Bu değerlerin aynı anda kontrolü kesinlikle insanlığı çok daha üst seviyelere taşıyacak olsa da bu iki değerin aynı anda kontrolü mümkün değildir. Çünkü bu değerler ne kadar birbirinden beslenseler de birbiriyle çoğunlukla çelişmektedirler.

(Visited 77 times, 1 visits today)