Evlerimizde Evcil Hayvanlar

Birçok site ve apartmanlarımızda evcil hayvanlar besleniyor. Hayvan besleyenler ve onlarla birlikte uyumlu yaşayan diğer apartman sakinleri olsa da bazı komşular bu konuda karşıt görüşteler. Çevrelerinde hayvan beslenmesinden hoşlanmayan kişiler bu hoşnutsuzlukları nedeniyle komşu ilişkileri olumsuz etkileniyor. Bunun arkasında bu sorunu oluşturan nedenler var. Hayvan sahiplerinin beslediği evcil hayvanların oluşturduğu rahatsızlıklar bunun nedenleridir. Örneğin çok tüy döken hayvanlar bulundukları ortamı da tüyleri ile kaplayabiliyor. Bu sebeple komşularda rahatsızlık oluşabiliyor. Ancak Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer aldığı gibi hayvan sahipleri besledikleri hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliklerini önlemekle sorumlu olmaktadır. Anlaşılacağı üzere sitelerde ve apartmanlarda beslenen evcil hayvanların oluşturdukları kirlilik ve sorunları önleyerek diğer sakinlere karşı saygılı ve iyi bir tutum sergilemekle yükümlüdür. Örneğin evcil hayvanının boşaltım ihtiyacını giderdikten sonra dışkısını bulunduğu ortamdan alıp etrafı temiz tutmalıdır. Evcil hayvanın komşulara karşı rahatsızlık veren durumları kontrol altına alması gerekmektedir. Bunun gibi sorumluluklara sahip olan hayvan sahibi bu hususları dikkate almalıdır. Bunlara rağmen yaşadığı yerde hayvan bulunmasından rahatsız olan komşular vardır. Bunun içi n kat mülkiyetine veya kat malikleri arasında yapılmış olan bir anlaşmada veya yönetim planında, kat malikleri arasında oluşan bir problem çerçevesinde Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır. Yani evde hayvan beslenmesinden doğan sorunlar, apartman yönetim planındaki hükümler göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Buna tabi olarak binanın yönetim planında evcil ve süs hayvanı beslenmesi yasaklanmış olabilir. Bu tür durumlarda hayvan beslenmesi yasaktır. Bu konuda yapabilecek şey tüm sakinlerin ortak bir karar vermesidir. Hayvan beslenmesi yasak olmasa da hayvanlara karşı uzak tutumlu komşular var. Her iki durumda da komşuları bu tutumdan uzaklaştırabiliriz. Hayvanlar insanların küçük hayat dostlarıdır. Bir köpek, kedi, kuş, balık, hepsi bizim arkadaşımızdır. Onları sokakta aç, susuz ve soğukta gördüğümüzde hepimizin içi sızlıyor. Onları yanımıza alarak onlara yuvamızı açarak hem onlara güzel bir yaşam sunmaya çalışıyoruz hem de onlar bizim onlara gösterdiğimiz ilgi karşısında bize kalpleriyle bağlanıyorlar. Sadık dostlarımıza bakarak onlara iyi bir hayat sunmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu düşünün. Siz onlara onlar da size bağlılık ve sevgi gösteriyor. Dostumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak aynı zamanda komşularımıza rahatsızlık vermeden yaşayarak hem kendimize hem hayvan dostlarımıza hem de komşularımızlar uyumlu ve huzurlu şekilde yaşamalıyız. Bir hayvana bakmasak bile bakan komşularımıza karşı iyi huylu olmalıyız. Hayvan dostlarımıza karşı daha sabırlı ve hoş olmalıyız. Buna uyarsak huzurlu ve mutlu hayatlar sürebiliriz.

 

(Visited 104 times, 1 visits today)