Evrenseli Uygulama

Etik değerler evrensel olsaydı dünya daha yaşanabilir olur muydu? Aslında bakarsak etik değerler
temelinde zaten evrensellerdir, sıkıntı olan şey bunların uygulanmamasıdır. Kötü herkes için kötü, iyi
herkes için iyidir. Mesela insan öldürmek hangi etik için iyi bir şey olabilir ki? İşte bu yüzden etik değerler
evrensellerdir.

Madem etik değerler evrensel neden dünya daha yaşanabilir değil sorusuna gelecek olursak bunu
sebebi de herkesin etik değerlere uymamasıdır. İnsan öldürmek üzerinden örneklendirmiştik bunun
üzerinden inceleyelim. Bir insan nasıl bir etik değerler başka birsini öldürebilir ki. Başka birinin yaşama
hakkını almak herhangi bir etiğe oturtulabilecek bir şey olamaz. Bu da bizi dünyada hiç kötülük olmasaydı
dünya zaten barış içinde, herkesin mutlu yaşayacağı bir şey olurdu ancak bunun bir ütopyadan ibaret
olduğunu herkes biliyor. Bazen yaratılıştan, bazen bozuk mental sağlıktan, bazen koşulların getirdiği
zorluklardan insanlar kötü şeyler yapmaya itilebiliyor. Bunlar tabii ki de etiğe uymayan davranışlar için
bir gerekçe olamaz ama hayatın da bir gerçeği. İnsanlığın çok daha iyi yerlere gelmesi için bu gerçeklerin
bir yerlerden değişmeye başlaması dünyanın da daha yaşanabilir bir hale gelmesinde büyük rol oynar.

Sorunun etik ilkelerin evrensel olmayışından değil de evrensel olup uygulanmayışından olduğunu
söyledik. Peki uygulama kısmı nasıl olmalı? Bence temel etik ilkeleri ele alarak başlamalıyız. Dürüstlük,
insan onuruna ve emeğine saygı, özerklik, adalet, akademik özgürlük, sorumluluk, güven, güvenilirlik,
doğruluk, nesnellik, açıklık, özeleştiri, koruma; çevreye, doğaya ve canlı haklarına duyarlılık etik ilkelerin
temelini oluşturmaktadır. Düşünün herkes bu ilkelerin hepsine bile değil birçoğuna uysa bile dünya
yaşamak için çok çok daha iyi bir yer olmaz mıydı? Bunlar uymak için başka bir şeye ihtiyacımız yok. Her
biri kendi başımıza yapabileceğimiz şeyler. İşte bu yüzden de dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak
İçin önce kendimizden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak bir kişi bile etik değerlerin
neredeyse hepsine uymaya başlasa dünya yaşanabilir bir yer olmaya bir adım daha yaklaşır.

Sonuç olarak adları farklı da olsa etik değerler evrensellerdir. İyi iyidir, kötü kötüdür ve bu temel de
nefes almak kadar evrenseldir. Önemli olan şey etik değerlere sahip olmaktadır. Bu değerlere gerçek
anlamda sahip olup hayatımıza uyarladığımızda bebek adımlarıyla da olsa dünya kendiliğinden daha
yaşanabilir bir hal alacaktır. Önce kendimiz etik değerleri tam anlamıyla benimseyerek dünyayı
yaşanabilir bir hale getirebiliriz.

(Visited 18 times, 1 visits today)