EVSEL ÇÖP SINIRI

“Çevre kirliliğini engellemek amacıyla hükümetlerin evsel çöplere sınır koyması hakkında ne düşünüyorsunuz?”. Ben kişisel olarak bu kararı destekliyorum. Bazı insanlar olması gerekenden fazla kullanıyor ve gereksiz şekilde doğal kaynakları tüketiyorlar. Tabii ki buna destek vermeyenler de çok vardır. Ama yine de bence kesinlikle yapılması gereken bir şey. Şimdi bu konu hakkında birkaç örnek vereceğim. Dünyamızın 2/3’ü su ile kaplıdır. Yerkürede bulunan suyun %97.5’i okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan %2.5 oranındaki tatlı su bize yetse de yeni nesle yetmeyecektir. Ayrıca insanlık 20. Yüzyılın sonunda yeni bir adayı bırakın yeni bir kıta buldu. Bu kıta çöplerden yapılmaydı. Bu kıta Fransa’nın 3, Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde. Garip olan şeylerden biri ise uzaydan bakıldığında görünmemesi. Bir tür hayalet kıta gibi. Kıtadan kişi başına düşen pay 200 parça plastik. Yapılan hesaplamalara göre 67 gemi bir yıl boyunca her gün çalışsa, kıtanın ancak yüzde birini yok edebilir. İşte ben bunun gibi sebepler yüzünden evsel hükümetlerin çöplere sınır koymalarına destek veriyorum.

(Visited 103 times, 1 visits today)