Farklı Bakışlarda Paylaşmal

              Farklı Bakışlarda Paylaşmak

 

Winston Churchill’in bir sözü vardır “Kapitalizmin doğal ahlaksızlığı; nimetleri adaletsiz paylaşmasıdır. Sosyalizmin doğal fazileti ise sefaleti eşit paylaşmasıdır.” demiş Churchill. Bence çok haklı demiş. Çünkü zaten kapitalizmin anlamı da dediği gibi nimetleri adaletsiz paylaşmak ve sosyalizmin anlamı da her türlü kaynağı eşit paylaşmaktır. Size öncelikle kapitalizm ve sosyalizm kavramları açıklamam gerek.

 

Kapitalizmde iki çeşit insan grubu olur. Bunlar işçi sınıfı insanlar ve kapitalist insanlardır. İşçi sınıfı insanlar çok az bir para için bir şey üretirler ve bu ürettikleri şeyleri ise kapitalistler daha fazla paraya satarlar ve işçinin aldığından daha fazlasını kazanırlar. Bu yaptıkları kar durumu sonrasında yeni yatırım yöntemlerine başvurabilirler. Kapitalizmde amaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak değil kar elde etmektir. Ayrıca kapitalistlerin de ürünlerini satabilmeleri gerekir. Bunu şöyle açıklayayım. Yiyecek üreten bir kapitalist için bir tüketim çılgınlığı olması gerekir ya da ilaç üreten bir firmanın bolca kar elde etmesi için dünyada bir salgın çıkması ve o ilacın hastalığa iyi gelmesi gerekir.

 

Sosyalizmde ise bütün insanlar eşittir. Sosyalizm “ortak mülkiyet” anlamına gelir yani dünyadaki kaynakların ortakça insanlara paylaşılması anlamına da gelir. Bu da insanların bu kaynakların nasıl paylaşılmasında herkesin söz hakkının olması anlamına gelir. Demokratik bir yönetimde sosyalizm olmazsa olmazıdır. Sosyalizmde ise üretim sadece tüketim amaçlıdır. Dünyadaki kaynakların demokratik olarak sahiplenip, yönetmek de sosyalizme girer. Sosyalizmde, herkes ihtiyaçlarını kadar üretilen mal ve servislere ücretsiz bir erişime sahip olabilecek ve böylece bir hizmet ya da herhangi bir şey için para ödeme sistemi kalkacaktır. Böylece insanlarda gönüllük esas olacak ve kar elde etme hırsı kaybolacaktır ve insanlar bu üretilen malların ihtiyaçlar için yapıldığı anlayıp her insan işe yarar bir iş yapacaktır.

 

Şimdi gelelim Churchill’in sözüne. Aslında size zaten bu sözün doğruluğunu açıkladım kapitalizm ve sosyalizmi anlatırken.  Ancak özetlemem gerekirse şöyle anlatayım. Kapitalizm haksız bir yönetim biçimidir. İnsanlardaki kar elde etme hırsı insanların ihtiyaçlarından daha fazla önem tutar. Sosyalizmde ise insanlarda kar elde etme hırsı bulunmaz insanlar ürettiklerini sadece tüketim amaçlı olduğunu bilir ve sadece bunu amaçlar ve bu gibi hizmet ve kaynaklar insanlara herkesin ortak kararına göre ve miktarına göre ücretsiz bir şekilde herkesin erişimine sunar. Zaten bu dediklerim de Churchill’in sözleriyle uyuşuyor. “Kapitalizmin doğal ahlaksızlığı; nimetleri adaletsiz paylaşmasıdır.” İle kastedilen bu kar hırsıdır ve kapitalistlerin daha fazla para kazanmasıdır. “Sosyalizmin doğal fazileti ise sefaleti eşit paylaşmasıdır.” İle kastedilen ise her kaynağın ve her hizmetin ortak kullanımıyla insanların aynı seviyede olması ve aynı durumu paylaşmasını vurgulamış bu sözüyle de.

(Visited 12 times, 1 visits today)