Fazlası Zarar

Hoşgörü, bir toplumun erinci için gerekli olan olmazsa olmaz limelerden biridir. Lakin, hoşgörünün müfriti hoşgörüsüz bir toplum mu tekvin eder? Yoksa, sınırsız hoşgörü toplum için daha mı yararlıdır?

Öncelikle hoşgörünün toplumumuza olan faydalarından bahsedeceğim. Ardından da sınırsız hoşgörünün “olası” faydalarından bahsede(meye)ceğim. Hoşgörü tabii ki de günlük yaşantımızda önemini tartışamayacağımız bir süje. Hoşgörüsüz bir toplum her zaman iç kırıklar ve kopukluklar yaşayacağından ve hoşgörüsüz bir toplumdaki insanların zamanla birbirleriyle anlaşamamaya başlayacağından dolayı, basitçe ifade etmek gerekirse (belirli derecede) hoşgörü bir toplum için zarurettir. Bu paragrafın ilk cümlesinde hatırlarsanız sınırsız hoşgörüden bahsederken “olası” ifadesini kullanmıştım. Bunu kullanmamın sebebi aslında sınırsız hoşgörünün hiçbir faydasının olmaması.

Şimdi ise sınırsız hoşgörünün zararlarıyla devam edeceğim.

Sınırsız hoşgörünün bir topluma zarar dışında hiçbir şeyi olmaz. Sınırsız hoşgörü zaten kendisi ile çelişir. Bu durumun en iyi örneklerinden biri de, ünlü bilim adamı ve filozof Karl Popper’ın hoşgörü paradoksudur. Bu paradoksa göre, eğer her şeye hoşgörü gösterecek olursak, hoşgörüsüzlüğe de hoşgörü göstermiş oluyoruz, Bu bir paradoks ancak, büyük bir gerçeklik payı var çünkü tarihte de birçok olayda gözlemlediğimiz gibi sınırsız hoşgörü, toplumda hoşgörü bırakmaz, hoşgörünün yok olmasına sebep olur. İnsanlar yüksek bir şekilde karşı çıktıkları bir görüşe veya söze, asla hoşgörü göstermemelidir, gösterdikleri anda durumları çok vahim olur. Bu duruma örnek olarak Nazi Almanya’sı dönemlerindeki Alman halkını örnek gösterebiliriz. Nazilerin ilk iktidara çıktığı zamanlarda Alman halkı çok sert bir şekilde karşı çıkmıştı, hoşgörü göstermemişti. Ancak, zamanla Alman halkı yavaş yavaş Nazilerin baskısı ile Nazilere hoşgörü göstermeye başladı ve onlar Nazilere hoşgörü gösterdikten sonra toplumda hoşgörüsüzlük baş gösterdi, ondan sonra da olanlar oldu…

Günlük hayatımızda sınırsız hoşgörünün sonuçlarını düşünerek de sınırsız hoşgörünün ne kadar tehlikeli bir durum olduğunun farkına varabiliriz. Dünya nüfusu 7,5 milyar ve ben şuna eminim ki, eğer dünyadaki her yerde, bütün ülkelerde sınırsız hoşgörü geçerli olsaydı, dünyadaki 7,5 milyar kişiden en az 1 milyarı bunu kendi çıkarları için kullanırdı. Hatta bu durum dünyada geçerli olsaydı birkaç asır içerisinde dünyanın düzeni her türlü yönden tamamen bozulurdu.

Sonuç olarak, ben sınırsız hoşgörüye kesinlikle karşıyım. Hoşgörü toplum için olumlu bir şey olmasına rağmen sınırsız hoşgörü, hoşgörüsüz bir toplum yaratacaktır. Her şeyin nasıl ki fazlası zararlıysa, hoşgörünün de fazlası zararlıdır.

 

(Visited 58 times, 1 visits today)