Fedakarlık

Bazı zamanlar düşünmüşüzdür, acaba tehlike arz eden bilimsel deneyler insanlığın yararı için uygulanmalı mıdır? Bunu konuyu anlamamız için geçmişe dönmemiz gerekmektedir. Bugün hayati önem taşıyan çoğu icat aslında geçmişte büyük bedeller ödenerek yapılmıştır. Mesela, matbaanın ülkemize geliş sürecinde aslında bir çok insan işsiz kalmış, fakat matbaanın gelişi ülkemizde okuma yazma oranına az da olsa katkıda bulunmuş, Avrupa’da yazılan kitapların yerel halk tarafından anlaşılması amaçlanmıştır. Bu durum bize aslında bazen iyi şeyler için fedakarlıklar yapılmasının gerektiğini en iyi şekilde izah edebilecek bir durumdur. Bundan sonra da yine böyle durumlar yaşanmıştır. Mesela nükleer enerji keşfedilirken iki şehir yok oldu, ardından gelen radyasyon bulutlarıyla çoğu insan kötü etkilendi, fakat nükleer enerji bugün en uzun ömürlü enerjilerin başını çekmektedir.

Benim görüşümce tehlike arz eden bilimsel deneyler insanlığın yararı için uygulanmalıdır. Bireyler veya kitleler zarar görse de, sonunda çoğunluk refaha ereceği için bence sorun teşkil etmemektedir. Böyle deneyler sonuç olarak çoğunluğu refaha erdirir, bunun yanında bu deneye sponsor olanları da varsıl yapar. Çoğu kitlelerde böyle deneylere aktöreye uymadığı için destek verilmez, bence verilmelidir. Benim görüşümce bu deneylere gönüllü katılanlara mükafatlandırılmalıdır. Çünkü bu kişiler kendi hayatlarını riske atmaktadır. Bunun yanında bu deneyler için uğraşanlara da toplum ve hükümet destek vermelidir. Çünkü ne kadar başka insanlara zararlı olsa da aslında bu buluşlar gayet faydalı buluşlardır. İnternet mağazalarının ortaya çıkmasıyla çoğu mağaza zarar görse de insanlar kolay alışveriş yapmaya başladılar, ucuz fiyata ürün bulmaya başladılar. Eğer insanlar bu mağazaları desteklemeselerdi şu an AVM tekelinde kalmak zorunda kalırdık. Fakat bu ürün ne kadar bir kitleye zarar verse de çoğunluğa faydası dokunmuştur. Bir diğer örnek ise aşılardır. Aşılar denek kitleleri olumsuz etkiler, bazıları hayatlarını kaybeder ancak çoğunluk aşılar sayesinde hayatta kalır. Bu da aslında bizim bu konuyu anlamamız için güzel bir örnektir. Biz bu durumu yazılar yazarak ve bilinç arttırarak teşvik edebiliriz. Ancak görüşümce zorunda kalınmadığı sürece deneklere başvurulmamalıdır. Ne kadar çoğunluk önemli olsa da denekler veya zarar görecek kitlelerin zararı en aza indirilmelidir. Mesela şu an çoğu mağazanın da internet mağazası var, bu sayede bu topluluk ufak bir zarar görerek bu durumu atlatabiliyor, bazıları aksine fayda görüyor.

Son olarak değinmek istediğim nokta bu zarar gören kitleler/kişiler hoşgörüleri yüzünden desteklenmeli, tebrik edilmelidir. Örnek olarak eğer bir mağazanın fiyatı internet mağazasındaki fiyatla eşitse, mağazadan alışveriş yapılmalıdır. Çünkü bu hem oradaki esnafa yardımcı olur, hem de internet mağazasına bir etkisi dokunmadığı için iki tarafı da hoşnut kılar. Bu konu hakkında diyeceklerim bu kadar. Görüşümce tehlike arz eden deneyler ne kadar tehlikeli olsalar da toplum yararı için uygulanmalıdır. Yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim.

(Visited 26 times, 1 visits today)