Felsefeye Yön Verenlerden: Platon

Platon kimdir?

MÖ 427’de doğmuş ve MÖ 347’de ölmüştür. Ölüm sebebi doğal nedenlerdir. Platon, Antik Yunan Filozofu, Matematikçi ve Atina Akademisinin kurucularındandır. Sokrates’in öğrencilerindendir. Aynı zamanda Aristotoles’in hocasıdır.

Platon bütün hayatı boyunca hocası Sokrates’i takip etmiş ve tanınan bir ahlakçı olmuştur. O a göre felsefe, insanların mutlu olabilmesidir.

Platon, Sokrates yani hocası anlamsız bir şekilde öldürüldükten sonra çok üzülmüştür. Arkasında hiçbir yazı, eser bırakmamış olan hocasını, her zaman kendi eserlerinde başrollerde tutmuştur

Platon’un bilgi anlayışı

Platon’un diğer insanlara göre, bilgi hakkında düşündükleri daha farklıdır. Ona göre ölümsüz ruh, bu yaşamından önce ideaların bilgisini edinmiştir ve bu yüzden bilgi, zaten mevcut olan bir bilginin anımsanmasından ibarettir.

Son Bilgi: Atina Akademisi

Atina Akademisi tarihteki ilk akademi olarak kabul edilir. Burada matematik, doğa bilimleri, yönetim biçimi gibi dersler verilir. Kurucusu Platon’dur.

 

(Visited 433 times, 1 visits today)