FİKİRLER ÖLMEZ!

 • Fikir, başlangıçta sadece tek bir insanın düşüncesidir. Bu insan, başka insanları da ikna edip düşüncesini onların da düşüncesi haline getirebildiyse artık fikri ölümsüzleşmiş olur.
  Fikir var ki bir milleti küllerinden yaratır, fikir var ki bir çağ kapatıp yeni bir çağ açar. Fikir var ki bir milleti savaştan savaşa sürükler, fikir var ki uygulanıp bir milletin tarihine kara leke olarak geçer.
  Türk Milletinin aklına “ölmeyen fikir” denildiği zaman Atatürk’ün fikirleri gelir. Çünkü, o fikirler Türk Milletinin karanlık ve sonu belli olmayan bir kuyudan çıkarıp fikri ve vicdanı özgür olan nesiller yetişmesine sebep oldu. Yani, bir fikir, geriye kalan diğer fikirleri özgürleştirdi. Atatürk’ün fikirleri, bilim ve fenni bir ulusun rehberi ilan edip, o ulusun çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için ışık tuttu.
  Aynı coğrafyada yüzyıllar öncesinin bir devlet lideri olan Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetme düşüncesiyle bir çağı kapatıp başka çağı açtı. Belirttiğim örneklerdeki fikirler, ilk çıktıklarında inanılması zor fikirler olarak nitelendirilse de bir şekilde sahipleri tarafından diğer insanlar ikna edilerek yayılması sağlanmış.
  Fikirler önce ikna edici olmalı. İkna ettikten sonra uygulandığında olumlu sonuçlar elde edilmiş olmalı. İşte böyle olduğunda fikirler ölümsüz olur.
  Adolf Hitler gibi korkunç biri bile bir fikirle yola çıkıp milletini ikna etmeyi başardı. Fikrinin uygulaması başlangıçta Alman Milleti için olumlu olsa da sonu çok ölümlü bir dünya savaşı yenilgisi ile bitti. Buna rağmen fikirlerini hala benimsemiş insanlar görüyoruz.
  Fikirler zihinden zihne taşındığı sürece ölümsüz olur. Zihinden zihne taşınabilmesi için ise taraftarlarının ve uygulanabilirliği hakkında delillerin olması gerekir.
  Tarihe adı kazınmış büyük dünya liderlerinden, toplumsal hareketleri başlatan Gandhi gibi önderlere kadar her fikir sahibi önce kendi fikrine sıkı sıkıya sarılmış, fikrine inancı ile başka insanları da ikna etmiştir. Zihinlere sığmayan fikirler, insanları harekete geçirmiş ve felsefe akımlarına dönüştürmüştür
(Visited 124 times, 1 visits today)