FOBİLERİN HAYATIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Son yapılan araştırmalara göre insanların fobileri insanların yaşamına yön verdiği söyleniyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Örnek verecek olursam yaygın fobilerden biri olan Klostrofobiyi ele alabiliriz. Bu fobiye sahip olan insanlar kapalı alanda uzun süre kalmaktan korkarlar .Uzun süre kalmaları durumunda ise nefes darlığı çekiyorlar kısacası panik atak gibi bir durum. Benim çevremde de bu rahatsızlığa sahip insanlar var hatta kendimde de olduğunu söyleyebilirim. Kuzenim asansörde kalacağını düşünerek asansöre binmiyor ve merdivenlerden çıkıyor.2-3 katlı binalarda sorun olmasa da gökdelenlerde bu durum değişiyor maalesef. Asansörle çıkmak durumunda kalan kuzenim binaya çıkmamayı tercih ediyor. Şu anki dönemimizi ele alacak olursak binalar neredeyse gökdelen yüksekliğindeler .Bu tür insanların aleyhine bir durum. Ama bunun bir çözümü olduğuna da inanıyorum. Bu tür insanlar için özel asansörler yapılabilir metal yerine alışveriş merkezlerindeki gibi cam asansörler konulabilir. Havalandırmalar arttırılabilir gibi birçok çözüm yolu üretilebilir. Aslında bakarsak fobilerinin hayatlarını etkilemelerine biz izin veriyoruz. Birçok fobisi olan insanlar için hayatı zorlaştırıyoruz. Tabii hiçbir şey yapamayacağımız durumlar da olmuyor değil. Tuhaf fobiler de var. Mesela Agirofobisi ,karşından karşıya geçme korkusu. Bu tür insanlar için çözüm yollarından bir Psikoterapi olabilir .Ya da aile desteği olabilir .Türkiye fobiler genelde şaka konusu olur , fobilerin insanların üstündeki etkisini bilmeyen bizler için eğlenceli bir durumdur fakat fobinin etkisini arttırmaktan ve kendilerine olan inançlarını kırmaktan başka bir şey yapmıyoruz.

Ben her türlü fobinin çözülebileceğine inanıyorum .İnsanların geçmişi ayna gibidir. Geçmişe bakarsak bir yerde korkusunun nedenini bulabiliriz .Nedeni bulup üstüne gitmeliyiz ,öz güvenlerini artırarak fobilerin üstüne gitmelerini sağlamalıyız. Böylelikle birçok fobi çözülmüş olur.

KAYNAKÇA:ONEDİO,CNNTÜRK.COM

(Visited 48 times, 1 visits today)