GELECEĞİ KURTARMAK

“Çocuk işçi çalıştıran iş yerleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı.”

Çocuklar gelecek nesildir, geleceğin temsilcileridir. Çocukları –gelecek nesilleri- işçi olarak kullanmak hem çocukların mental ve fiziksel olarak kötü hissettirir hem de ülkemizin diğer ülkelere göre geride kalmasına neden olur. Bazı işçi çocuklar yaşıtlarına göre gerek eğitim gerek sosyal alanda geride kalıyorlar. Ama şunu unutmamalıyız ki işçi çocukların da diğer çocukların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler. Her çocuk eşittir ve daima eşit kalacaktır.

Az gelişmiş ülkelerde yaşam şartlarının zorluklarından dolayı bazı aileler geçinemiyor. Ailesine katkı sağlamak amacıyla çocuklar çalıştırılıyor belki de çalışmak zorunda kalıyor.

Her çocuğun özgürce yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, dinlenme ve eğlence hakkı gibi birçok hakkı vardır. Çocukların hakları kısıtlanır ise (ki böyle bir durum söz konusu bile olamaz) geleceğini, şimdi görmesi ve yaşaması gereken güzellikleri onların elinden almış oluruz.

Bunun önüne geçebilmek amacıyla kesinlikle çocuk işçi çalıştıran iş yerleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı veya durumu kötü olan ailelere maddi destek verilmelidir. Çocukların istemediği bir işte zorunlu olarak çalıştırılması yasaklanmalıdır, aksi takdirde çocukları birçok haklarından alıkoymuş olacağız.

 

(Visited 10 times, 1 visits today)