Geleceğin Umutları

Eğitim yaklaşık olarak ilk 20 yılımızın en önemli evresidir. O dönemde ne öğrendiysek gelecekte de öyle oluruz. Bu eğitimin en önemli kısmı ailelerin çocuklarına kazandırdıklarıdır. Sorumluluk kavramını anlayamayan bir kimse eğitimden yararlanamaz, üretici olamaz ve potansiyellerine eremez.

Eğitim almamış bir insanın yapacağı en büyük hata bu şekilde çocuğuna da bunu kazandırmamaktır. Özellikle erken evliliklerden oluşan bu aileler evlatlarına kaliteli eğitim verme derdine düşmezler, hatta bazen vermemeyi yeğlerler. Çocuk büyüyüp bir yetişkin olduğu zaman yeniden aynı hatayı yapar ve bu döngü böyle döner ve döner. Bu nedenle çocuk sahibi olmak aynı zamanda zorunlu eğitim şartını da getirmelidir. Öğrenim görmek, insanın vizyonunu açar ve olaylara başka açılardan bakmasını sağlar. Aynı zamanda eğitim, bireyi yapmayı sevdiği bir mesleğe yönlendirir. Bunun önemi o kişinin çıkardığı ürün veya yaptığı hizmettendir. Her saniyesinden nefret edilen bir iş kişinin hem verimliliğini düşürür hem de psikolojik bir etki yaratır. Aynı zamanda eğitimin bu uzun evresinde sorumluluklarımızı ve kültürümüzü öğreniriz.

Aynı zamanda eğitim, hayatımızda aldığımız kararları da etkiler. Empati kurmayı öğrenmek, sosyalleşmek, takım halinde çalışmak… Hepsi yapacaklarımız için bir taban oluşturur. Çoğu ders aynı zamanda kritik düşünme becerilerimizi geliştirir. Örnek olarak tarih dersi belli bir seviyede bilgi gerektirir, ama çoğu olaydan çıkarım yapmamızı ister. Sayısal dersler mantığımızı, yazısal olanlar yaratıcılığımızı geliştirir. Bu şekilde olayları neden-sonuç şeklinde görmek bizim perspektifimizi genişletir, olayları bir hiyerarşi şeklinde görmemizi sağlar. Aynı zamanda eğitimden edindiğimiz bu bilgiler, mesleğimiz için bir taban oluşturur.

Öbür yandan bunların hiçbirini yaşamamış olan bir çocuk asla en iyiye erişemez, hayatında yanlış kararlar alır ve bu kusurlu yolu gelecek nesillere de aktarır. Bunu engellemenin en kolay yolu çocuk sahibi olmak isteyen bir kimsenin eğitimini zorunlu tutmaktır. Tabi ki bu yaklaşım bütün olayı çözecek değildir, ama büyük bir kesimi etkileyecek kadar güçlüdür de. Tabi ki bazı aileler bunu önemsemeden çocuğunu ilk gördüğü okula atabilir, ama hiç olmazsa o çocuğun orada öğrendiği her şey gelecekteki yaşamını etkileyebilir.

Kısacası ailelerin bu sorumluluğu yerine getirmeleri için belirli önlemler alınmalıdır. Eğitim almış çocuklar, gelecekte dünyayı değiştirebilecek olanlardır. Ebeveynler bunun farkına varmazsa, ne yazık ki binlerce potansiyel köreltilmiş olacak.

(Visited 13 times, 1 visits today)